Bp Wętkowski po wizycie u Papieża: prosiłem o błogosławieństwo dla diecezji


21 października 2021 r., ks. AN; foto: L'Osservatore Romano (prawa do publikacji: Kuria Diecezjalna Włocławska)

Bp Wętkowski po wizycie u Papieża: prosiłem o błogosławieństwo dla diecezji

„Jesteśmy po spotkaniu z Ojcem Świętym. Odbyło się ono w bardzo serdecznej atmosferze, trwało dosyć długo. Sprawy, które były poruszane, to wszystkie sprawy aktualne dotyczące życia Kościoła w ogóle, życia Kościoła w Polsce. Papież w tych wszystkich sprawach wykazał bardzo dobrą orientację” – mówił po audiencji u Ojca Świętego Franciszka biskup włocławski Krzysztof Wętkowski.
 
Choć papież Franciszek prowadził rozmowę z cała grupą biskupów, a całość trwała bardzo długo (znacznie więcej niż początkowo zostało zaplanowane), to były też momenty osobistego spotkania i rozmowy z każdym z hierarchów. Ksiądz Biskup miał trzykrotną taką możliwość. Odnosząc się do tego, bp Wętkowski przyznał, że prosił Ojca Świętego o błogosławieństwo dla całej diecezji włocławskiej.
 
Na zakończenie spotkania biskupów możliwość osobitego spotkania z Ojcem Świętym mieli także towarzyszący bp. Wętkowskiemu księża z diecezji.
 
Od poniedziałku 18 października biskup włocławski Krzysztof Wętkowski wraz z pozostałymi członkami Konferencji Episkopatu Polski reprezentującymi diecezje wchodzące w skład czterech metropolii (gnieźnieńskiej, warszawskiej, łódzkiej i częstochowskiej oraz diecezji grekokatolickich) przebywa w Rzymie i bierze udział w wizycie „ad limina Apostolorum” (do progów apostolskich). Jest to pierwsza wizyta bp. Wętkowskiego w Rzymie po jego nominacji na biskupa diecezjalnego i objęciu diecezji włocławskiej.