Sąd Kościelny Diecezji Włocławskiej

Plac Kopernika 3
87-800 Włocławek
tel.: 518 014 508
e-mail: sad@diecezja.wloclawek.pl

Oficjał
ks. kan. dr hab. Janusz BORUCKI
tel. 518 014 528

Sędziowie:
ks. prał. dr hab. Janusz Gręźlikowski

ks. kan. dr hab. Krzysztof GRACZYK

ks. kan. dr Sebastian OSIŃSKI

ks. dr Krzysztof ROGALA

Promotor sprawiedliwości

ks. prał. mgr lic. Janusz OGRODOWCZYK

Obrońca węzła małżeńskiego
ks. mgr lic. Łukasz MATUSZAK

Notariusz
s. Małgorzata Zdaniukiewicz RM

Biegli Sądowi:
mgr psych. Agnieszka Budindorf

mgr psych. s. Dorota Góźdź ZSNM

mgr psych. Karolina Król

mgr psych. Grażyna Koślińska

ks. dr Piotr STOLECKI

dr Lidia Anna Wiśniewska

Adwokaci:

dr pr. kan., dr pr. Ernest Cezary Bodura
adwokat i adwokat kościelny
tel.: 509 591 392 e-mail. ernest.bodura@adwokatura.pl

mgr pr. Paweł Głuszkowski, adwokat i adwokat kościelny
tel.: 503 440 630

mgr pr. kan. Marcin Grzybek
tel.: 694 160 757; e-mail: grzybek.marcin@gmail.com

mgr lic. pr. kan. Antoni Łątkowski
tel. 604 292 396; e-mail: kancelaria@antoni-latkowski.pl; www.antoni-latkowski.pl

mgr lic. pr. kan.; mgr pr. Mateusz Łątkowski
tel.: 660 69 63 48; e-mail: adwokat@kancelaria-latkowski.pl; www.kancelaria-latkowski.pl

mgr lic. pr. kan. Jacek Wojciech Nowicki
tel. 602 265 266, e-mail: kanoniczna@kancelarianowicki.com; www.kancelarianowicki.com

mgr pr. kan.; mgr pr. Adam Wandel
tel.: 510 033 594, 22 620 32 55; e-mail: cciustita@cciustita.pl; www.cciustita.pl

dr Rafał Wójcicki
tel. 692 206 242  lub 666 296 771; e-mail: kancelaria@kanonista.org

 

Przestrzegamy PT. Petentów przed szukaniem pomocy w sprawach o stwierdzenie nieważności małżeństwa u osób lub kancelarii adwokackich ogłaszających się w prasie lub za pośrednictwem Internetu. Osoby te nie mają żadnych uprawnień do występowania w sądach kościelnych jako adwokaci. W większości przypadków nie dysponują też one wystarczającą wiedzą z zakresu prawa kanonicznego. Żądając bezpodstawnie bardzo wysokich opłat za swoje usługi, niejednokrotnie nieuczciwie wykorzystują czyjeś szczere pragnienie rozwiązania trudnych spraw. Praktyka sądowa wykazuje zresztą też na to, że tego rodzaju „pomoc” nie wiele się przydaje, a uciekanie się do proponowanych przez takie osoby środków rodzi uzasadnione podejrzenia o chęć nieuczciwego osiągnięcia pożądanego wyroku.

 

Przed rozpoczęciem instrukcji sprawy Sąd nie przyjmuje prywatnych opinii psychologicznych lub psychiatrycznych przygotowanych na użytek procesu.

 

Informujemy, że poradę prawną w sprawach małżeńskich każdy może bezpłatnie otrzymać w siedzibie Sądu, Plac Kopernika 3, w dniach pn – pt, godz. 9.00 – 13.00 (telefoniczne uzgodnienie terminu – 518 014 508).

 

W dniach 1-31 sierpnia Sąd Kościelny jest nieczynny