Kapituła Kolegiaty Ciechocińskiej

Prałaci
1. Ks. Grzegorz KAROLAK – prepozyt
2. ks. Janusz BARTCZAK – archidiakon
3. ks. Radosław CYRUŁOWSKI – dziekan
4. ks. Leszek MALINOWSKI – kustosz

Kanonicy gremialni
1. ks. Sebastian OSIŃSKI
2. ks. Mirosław ŁACIŃSKI
3. ks. Eugeniusz PASTERNAK
4. ks. Bogumił LESZCZ
5. ks. Ryszard POSPIESZYŃSKI
6. ks. Łukasz GRABIASZ
7. vacat
8. vacat

Kanonicy honorowi
1. ks. Janusz BORUCKI
2. ks. Grzegorz MOLEWSKI
3. ks. Mirosław KORYTOWSKI
4. ks. Roman ŻERKOWSKI
5. ks. Bogusław WISZOWATY
6. ks. Marcin IDZIKOWSKI
7. ks. Henryk CHABASIŃSKI
8. ks. Krzysztof GĄSIOROWSKI
9. ks. Grzegorz SZCZEPANIAK
10. ks. Marek MOLEWSKI
11. ks. Tomasz MURASZEWSKI
12. ks. Krzysztof GRACZYK

Kanonicy seniorzy
1. ks. Józef WYSOCKI