Bp Wętkowski wraz z trzecią grupą biskupów polskich z wizytą u papieża


21 października 2021 r., KAI / ks. AN; foto: L'Osservatore Romano (prawa do publikacji: Kuria Diecezjalna Włocławska)

Bp Wętkowski wraz z trzecią grupą biskupów polskich z wizytą u papieża

Dzisiaj o godz. 9.30 trzecia grupa polskich biskupów z biskupem włocławskim Krzysztofem Wętkowskim uczestnicząca w wizycie ad limina została przyjęta przez Papież Franciszka. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele metropolii: częstochowskiej, gnieźnieńskiej, łódzkiej oraz warszawskiej, a także Ordynariatu Polowego i wszystkich eparchii obrządku greckokatolickiego.
Zdaniem biskupów spotkanie było poruszające, odbywało się w duchu braterskim, a pasterze Kościoła w Polsce wyszli pod wielkim wrażeniem Ojca Świętego i jego otwartości na radości i problemy Kościoła w Polsce.
 
Jak dla Radia Watykańskiego skomentował kard. Kard. Kazimierz Nycz, metropolita warszawskim: „Spotkanie z papieżem było ciekawe, interesujące i dobre dlatego, że trwało prawie trzy godziny. Natomiast nie było połączone z wykładem, z jakimś przemówieniem, tylko w całości miało formę rozmowy. (…) Od tej strony jest to niewątpliwie nowe doświadczenie, że mogliśmy rozmawiać z papieżem otwartym tekstem, zadawać pytania, podejmować swoje refleksje, do których on się odnosił i uzupełniał je przez tak długi czas” – zauważył kard. Nycz.
 
– Papież przy niektórych trudnych tematach dla Kościoła mówił wręcz o tzw. «oknie nadziei», które trzeba otwierać, przez które trzeba wchodzić, żeby się nie załamywać oraz żeby nie tracić ducha. W tym znaczeniu wychodzę umocniony z tego spotkania. Kościół ma swoje zadania, że tak powiem – od samego początku powierzone przez Pana Jezusa jako wieczne i są one nazywane tymi samymi słowami od dwudziestu wieków. Natomiast w każdym czasie te zadania Kościoła, uwielbienie Pana Boga, oddawanie mu chwały oraz zbawienie człowieka znajdują swoją odpowiedź w innym czasie, za każdym razem trochę inną, albo znacząco inną ze względu na kontekst, w którym żyjemy. Ten nowy kontekst zmieniającego się świata, świata globalnego, świata mediów jest znaczącym wyzwaniem dla Ewangelii i ewangelizacji”.