Kapituła Kolegiaty Sieradzkiej

Prałaci
1. ks. Marian BRONIKOWSKI – prepozyt, infułat
2. ks. Dariusz KALIŃSKI – archidiakon
3. vacat – dziekan
4. ks. Sławomir KASPRZAK – kustosz

Kanonicy gremialni
1. ks. Mirosław DERESZEWSKI
2. ks. Mirosław FRANKOWSKI
3. ks. Jan Andrzej RADASZEWSKI
4. ks. Zbigniew WRÓBEL
5. ks. Piotr SIERZCHAŁA
6. ks. Maciej KORCZYŃSKI
7. ks. Eugeniusz BUDKOWSKI
8. vacat

Kanonicy honorowi
1. ks. Jan WITKOWSKI
2. ks. Piotr PRZYBYLSKI
3. ks. Tomasz MICHALSKI
4. ks. Wojciech SZCZEPANKIEWICZ
5. ks. Piotr SIOŁKOWSKI
6. ks. Marek GŁĄB
7. ks. Piotr CZOPIŃSKI

Seniorzy
1. ks. Bronisław PLACEK
2. ks. Henryk PAŁUCKI
3. ks. Henryk KOWALSKI
4. ks. Ryszard KUCHARSKI
5. ks. Stanisław PŁASZCZYK