Delegat Biskupa ds. ochrony dzieci i młodzieży

Delegat biskupa włocławskiego ds. pomocy ofiarom nadużyć seksualnych przez osoby duchowne:

Pomoc ofiarom nadużyć seksualnych, pokrzywdzonych w dzieciństwie przez osoby duchowne to zadanie delegata biskupa ds. ochrony dzieci i młodzieży. W diecezji włocławskie tę funkcję pełni od  2023 roku ks. kan. dr Sebastian Osiński.

Zgodnie z Wytycznymi Konferencji Episkopatu Polski znowelizowanymi w 2017 r:

W przypadku, kiedy przełożony kościelny, którym jest odpowiednio biskup diecezjalny lub wyższy przełożony zakonny, otrzyma przynajmniej prawdopodobną wiadomość o popełnieniu przez duchownego czynu przeciwko szóstemu przykazaniu Dekalogu z osobą niepełnoletnią poniżej osiemnastego roku życia, zobowiązany jest do wszczęcia wstępnego dochodzenia kanonicznego (Aneks 2).

Do zadań delegata należy:

  • wysłuchanie osoby zgłaszającej wykorzystanie seksualne;
  • prowadzenie dokumentacji z tego spotkania, które będzie służyło w dochodzeniu wstępnym tak, aby w miarę możności osoba zgłaszająca nie musiała wielokrotnie opowiadać o swoim doświadczeniu;
  • wskazanie osobie zgłaszającej na możliwość otrzymania pomocy psychologicznej, prawnej i duszpasterskiej;
  • informowanie o dalszym postępowaniu w sprawie.

 

Delegat biskupa włocławskiego ds. pomocy ofiarom nadużyć seksualnych przez osoby duchowne:

ks. kan. dr Sebastian Osiński
Plac Kopernika 3, 87-800 Włocławek
tel. 518 014 847
e-mail: delegat@diecezja.wloclawek.pl

Barbara Borkowska
tel. 693 521 885
e-mail: barbork61@gmail.com

 

Duszpasterz ds. kontaktu z małoletnimi ofiarami nadużyć seksualnych i ich rodzicami:

ks. Sebastian Adamczyk
ul. Karnkowskiego 3, 87-800 Włocławek
tel. 737 447 552
e-mail: sebastianadamczyk@wp.pl

 

Normy dotyczące ochrony dzieci i młodzieży - Kodeks właściwego postępowania w diecezji włocławskiej

Dokumenty Konferencji Episkopatu Polski

PREWENCJA nadużyć seksualnych wobec dzieci i młodzieży i osób niepełnosprawnych w pracy duszpasterskiej i wychowawczej Kościoła w Polsce

Wytyczne dotyczące wstępnego dochodzenia kanonicznego w przypadku oskarżeń duchownych o czyny przeciwko szóstemu przykazaniu Dekalogu z osobą niepełnoletnią poniżej osiemnastego roku życia