Diecezja w liczbach

Stan na dzień 31 grudnia 2021 r.

obszar: 8 824 km2
mieszkańców: 758 348
katolików: 748 506
parafii: 233
księży diecezjalnych: 488
księży zakonnych: 106
sióstr zakonnych: 315
braci zakonnych: 25
alumnów: 23