Kapituła Kolegiaty Uniejowskiej

Prałaci
1. ks. Andrzej ZIEMIEŚKIEWICZ – prepozyt, infułat
2. ks. Jerzy DYLEWSKI – archidiakon
3. ks. Marek KASIK – dziekan
4. ks. Zbigniew CABAŃSKI – kustosz

Kanonicy gremialni
1. ks. Mirosław MIŁEK
2. ks. Władysław WASZAK
3. ks. Mirosław LAMENT
4. ks. Waldemar PASIEROWSKI
5. ks. Stanisław NOWAK
6. ks. Wojciech MARCISZEWSKI
7. ks. Waldemar SZAFRAŃSKI
8. ks. Aleksander RYBCZYŃSKI

Kanonicy honorowi
1. ks. Ryszard SZAJERSKI
2. ks. Andrzej WALCZAK
3. ks. Jacek LASZCZYK
4. ks. Piotr GŁOWACKI
5. ks. Stanisław NASIŃSKI
6. ks. Ireneusz MROWICKI
7. ks. Wiktor HOŁTYN
8. ks. Jacek BUDA
9. ks. Andrzej PIESIK
10. ks. Roman KOWSZEWICZ
11. ks. Jan KOZŁOWICZ

Seniorzy
1. ks. Kryspin KAŹMIERCZAK
2. ks. Wojciech KRZYWAŃSKI
3. ks. Zygmunt SKROBICKI
4. ks. Zygmunt CHROMIŃSKI
5. ks. Józef WRONKIEWICZ
6. ks. Wojciech KOCHAŃSKI
7. ks. Władysław PIECHOTA