Pracujący w instytucjach diecezjalnych

Lp.Imię NazwiskoLata kapłaństwaFunkcjeMiejscowość
1. ks. kan. dr hab. Janusz Borucki 32 Diecezjalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych
Oficjał Sądu
Kapelan sióstr
Włocławek
2. ks. dr Zbigniew Gmurczyk 21 Archiwista Archiwum Kurii Diecezjalnej
Dyrektor Archiwum Diecezjalnego
Egzorcysta
Wykładowca WSD
Włocławek
3. ks. prał. dr hab. Janusz Gręźlikowski 45 Wikariusz Generalny
Wykładowca WSD
Włocławek
4. ks. kan. dr Marcin Idzikowski 20 Dyrektor Wydziału Katechetycznego
Wikariusz Biskupi ds. katechizacji i szkolnictwa katolickiego
Włocławek
5. ks. mgr Piotr Kaczmarek 24 Kapelan szpitala
Kapelan sióstr
Wieniec Zdrój
6. ks. dr Jacek Kędzierski 16 Dyrektor Caritas Diecezji Włocławskiej
Włocławek
7. ks. prał. dr Jacek Kędzierski 34 Dyrektor ZSK im. Jana Długosza
Wykładowca WSD
Włocławek
8. ks. mgr lic. Adam Kłonowski 7 Katecheta ZSK im. Ks. Jana Długosza
Włocławek
9. ks. prał. dr hab. Lech Król 48 Wykładowca WSD
Włocławek
10. ks. dr Zbigniew Łukasik 13 Dyrektor Muzeum Diecezjalnego
Wicekonserwator zabytków
Wykładowca WSD
Włocławek
11. ks. mgr lic. Marcin Pachliński 24 Dyrektor ds. ekonomicznych WSD
Referent ds. gospodarczych
Włocławek
12. ks. mgr lic. Przemysław Pilarski 13 Notariusz Kurii
Koordynator diecezjalnych mediów internetowych
Korespondent KAI
Włocławek
13. ks. dr Krzysztof Rogala 13 Kanclerz Kurii
Sędzia Sądu Kościelnego
Wykładowca WSD
Włocławek
14. ks. kan. dr Piotr Sierzchała 40 Diecezjalny konserwator zabytków
Włocławek
15. ks. dr Mateusz Szurgot 8 Kapelan Biskupa Włocławskiego
Włocławek
16. ks. kan. dr Andrzej Tomalak 21 Dyrektor Domu Księży Emerytów
Wykładowca WSD
Włocławek
17. ks. mgr lic. Sebastian Tomczak 17 Wicedyrektor Katolickiego Publicznego Przedszkola „Pod Aniołem Stróżem” oraz Publicznej Szkoły Podstawowej w ZSK im. ks. Jana Długosza
Włocławek
18. ks. prał. mgr Lesław Witczak 40 Ekonom diecezji
Moderator Kurii
Wikariusz biskupi ds. ekonomicznych
Rektor kościoła
Wieniec Zdrój
19. ks. prał. mgr Sławomir Ziarniak 37 Dyrektor gospodarstwa WSD w Żydowie
Żydowo
20. ks. mgr lic. Adam Zieliński 11 Dyrektor Wydziału Duszpasterstwa Ogólnego
Katecheta ZSK im. Ks. Jana Długosza
Włocławek