Kontakt

Osoby chcące spotkać się z Biskupem Włocławskim Krzysztofem Wętkowskim proszone są o przesłanie listu tradycyjnego na adres Księdza Biskupa (ul. Gdańska 2/4, skr. poczt. 17, 87-800 Włocławek) z informacją o temacie spotkania oraz danymi do kontaktu: imię i nazwisko, adres, parafia, numer telefonu.