Włocławek: wojewódzkie uroczystości barbórkowe w bazylice katedralnej


2 grudnia 2021 r., tekst: ks. AT; foto: ks. JG

Włocławek: wojewódzkie uroczystości barbórkowe w bazylice katedralnej

– Człowiek przez swoją pracę powinien znaleźć drogę do zbawienia – mówił bp Krzysztof Wętkowski, 2 grudnia, we włocławskiej katedrze, podczas Mszy św. sprawowanej w ramach wojewódzkich uroczystości ku czci św. Barbary.
 
Na modlitwie pod przewodnictwem biskupa diecezjalnego zgromadził się zarząd i pracownicy Polskiej Spółki Gazownictwa, Oddział Zakład Gazowniczy w Bydgoszczy, którzy tegoroczną barbórkę świętowali we Włocławku.
 
W homilii biskup włocławski przypominając o dziewięciowiekowej historii diecezji włocławskiej, z której pochodzą znani w całym świecie święci: Faustyna Kowalska, Maksymilian Kolbe czy bł. Stefan Wyszyński zaznaczył, że to wszystko stanowi wkład w spuściznę Kościoła i Ojczyny, podobnie jak praca przemysłu górniczego i gazownictwa.
 
Nawiązując zaś do patronki górników – św. Barbary – bp Wętkowski zaznaczył, że prześladowania i śmierć za przyjęcie wiary chrześcijańskiej przyszły na nią ze strony jej ojca. – To wszystko sprawiło, że jest ona patronką sytuacji trudnych, niebezpiecznych i granicznych – mówił homilista.
 
Na tym tle ukazał istotę odczytanego podczas Mszy św. fragmentu Ewangelii, mówiącego o budowaniu domu na skale i na piasku, stwierdzając, że: – dopóki nie przyjdą trudności człowiek nie wie na czym buduje. Dopiero gdy pojawiają się doświadczenia możemy przekonać się na czym zbudowane jest nasze życie – mówił hierarcha.
 
Następnie hierarcha zachęcił do refleksji, na czym budowane jest życie uczestników luturgii. – Jako ludzie wiary jesteśmy wezwani by budować na Chrystusie, tzn.: na Jego słowie, Eucharystii i pozostałych sakramentach – tłumaczył ksiądz biskup.
 
Wskazując zaś na wspólnotowe przesłanie Bożego słowa, zaznaczył, że ewangeliczny piasek i skała mogą być rozumiane jako plany i zamierzenia na przyszłość, które powinny służyć dobru kolejnych pokoleń. – Jeśli ludzie w przyszłości będą o coś toczyć boje to właśnie o wodę oraz wszelkie dobra naturalne, znajdujące się pod powierzchnią ziemi – mówił homilista.
 
Na zakończenie zachęcił wszystkich do poszukiwania mądrości, wyciągania właściwych wniosków z własnych błędów oraz czerpania z wiedzy i mądrości innych. W tym miejscu przypomniał nauczanie bł. kard. Stefana Wyszyńskiego, zatroskanego o los robotników, zawierzając wszystkich opiece bł. Prymasa Tysiąclecia i św. Barbary.
 
Po Eucharystii przedstawiciele zarządu spółki złożyli kwiaty pod obrazem św. Barbary, umieszczonym w katedralnej kaplicy poświęconej patronce górników. Tam też bp Wętkowski poprowadził modlitwę zawierzając świętej męczennicy wszystkich pracowników górnictwa i gazownictwa, szczególnie posługujących przy wydobywaniu surowców naturalnych w Województwie Kujawsko-Pomorskim.