Włocławek: miejskie obchody Bożego Ciała


16 czerwca 2022 r., tekst: dk. MM; foto: dk. PC

Włocławek: miejskie obchody Bożego Ciała

Eucharystia sprawowana przez ks. bp. Krzysztofa Wętkowskiego o godz. 10.00 w bazylice katedralnej, rozpoczęła włocławskie obchody Bożego Ciała. Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa zgromadziła wokół stołu Pańskiego wiernych miasta, siostry zakonne, członków Kapituły Katedralnej, moderatorów i profesorów Wyższego Seminarium Duchownego. Po Mszy Świętej bp Wętkowski przewodniczył procesji, niosąc Najświętszy Sakrament ulicami miasta do czterech ołtarzy.
 
W homilii biskup diecezjalny odwołując się do słyszanych w czasie każdej Mszy świętej słów: „Oto wielka tajemnica wiary”, wskazał, że „są one wypowiadane w czasie najważniejszego momentu Eucharystii – przeistoczenia – gdy Chleb staje się Ciałem Chrystusa, a wino Jego Krwią. Tego nie da się zrozumieć bez wiary”.
 
Wskazując na odpowiedź ludu do aklamacji „Oto wielka tajemnica wiary”, kaznodzieja postawił akcent na postawę chrześcijanina. „Głosimy śmierć Chrystusa, Jego zmartwychwstanie i oczekujemy Jego przyjścia w chwale. To oczekiwanie nie oznacza jednak bezradności, a tym bardziej bezczynności” – mówił bp Wętkowski.
 
Odwołują się do proklamowanej w czasie Mszy świętej ewangelii, homilista wskazał: „ Pierwsza reakcja uczniów Chrystusa na opisaną dziś historię to dostrzeżenie problemu. (…) Chrystus nie zostawia tej sytuacji bez interwencji. Ale jak nakarmić taką masę ludzi?” – pytał zgromadzonych bp Wętkowski.
 
„Jezus pobłogosławił pokarm, wszyscy się nakarmili i zostało jeszcze dwanaście koszów. Oznacza to, że oczekiwaniem Chrystusa względem uczniów było podzielenie się tym, co się ma z potrzebującymi. Podzielenie się w oczekiwaniu na Jego błogosławieństwo. I to jest głęboki wymiar Eucharystii. (…) Jeżeli w czasie każdej Mszy św. słyszymy „To czyńcie na moją pamiątkę” to nie oznacza to tylko by powtarzać gesty sakramentalne. Jezus wskazuje na obowiązek dzielenia się tym, co mamy – miłością i dobrem” – wskazał bp Wętkowski.
 
Odwołując się do staropolskiego zwyczaju procesji Bożego Ciała kaznodzieja wskazał, że „wyjście poza świątynię jest dawaniem świadectwa wierze. Ale jest także prośbą, by Chrystus błogosławił, przeszedł po naszych ulicach, gdzie jest tyle nienawiści, kłótni i brzydkich słów. Dobrze, że Chrystus wyjdzie na te ulice choć raz w roku. (…) Oto wielka tajemnica wiary. Pan Bóg pysznym się sprzeciwia, pokornym daje łaskę” – zakończył bp Wętkowski.
 
Na trasie procesji przygotowane zostały cztery ołtarze dla Najświętszego Sakramentu, symbolizujące cztery strony świata: przy kościele seminaryjnym św. Witalisa, przed klasztorem oo. Franciszkanów, na ulicy 3 Maja oraz przy kościele farnym św. Jana Chrzciciela.

Na zakończenie procesji eucharystycznej wierni odśpiewali wspólnie hymn Te Deum, po którym bp Wętkowski udzielił błogosławieństwa Najświętszym Sakramentem. Proboszcz parafii Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny we Włocławku dziękował za wspólną radość płynącą z uroczystości Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa.     

Uroczystej liturgii śpiewem towarzyszyły chór katedralny pod kierunkiem ks. Marcina Ziółkowskiego. Procesję ubogacała  Młodzieżowa Orkiestra Dęta Zespołu Szkół Samochodowych we Włocławku, akompaniując pod batutą Grzegorza Augustynowicza.