Turek: bp Gębicki przewodniczył uroczystościom barbórkowym w parafii św. Barbary


4 grudnia 2021 r., tekst i foto: ks. ŁP

Turek: bp Gębicki przewodniczył uroczystościom barbórkowym w parafii św. Barbary

4 grudnia br. parafia pw. św. Barbary w Turku przeżywała coroczną uroczystość odpustową, która stała się okazją do modlitwy w intencji górników, ich rodzin i osób zmagających się z bezrobociem. Głównym celebransem tegorocznej barbórki był ks. bp Stanisław Gębicki, kaznodzieją odpustowym ks. prał. Artur Niemira, kanclerz Kurii Diecezjalnej, natomiast koncelebransami ks. kan. Mirosław Frankowski, proboszcz parafii oraz ks. prał. Marek Kasik, dziekan dekanatu tureckiego. W sumie odpustowej uczestniczyli przedstawiciele górników oraz sztandary różnych stanów.
 
Homilista odnosząc się od czytania z listu św. Pawła Apostoła do Rzymian podkreślił, że i dzisiaj rozbrzmiewa pytanie św. Pawła: „Któż nas może odłączyć od miłości Chrystusowej?”. Do odpowiedzi danych przez Apostoła Narodów, z pewnością św. Barbara chciałaby dopowiedzieć: człowieka wiary nic nie jest w stanie oderwać od Boga; gorzej, jeśli wiary nie ma albo nie przedstawia ona większej wartości w życiu, a takich osób deklarujących niewiarę jest coraz więcej. Dlatego trzeba patrzeć z podziwem na ludzi, zwłaszcza młodych, którzy do Jezusa Chrystusa przyznają się i wiarę w Niego uznają za skarb.
 
Dalej kaznodzieja zaznaczył, że „przykładem młodości obleczonej w dar wiary jest św. Barbara. Dziś podziwiamy jej silną miłość do Zbawiciela, od której nikt i nic nie było w stanie jej oderwać. Św. Barbara nie udawała, że wierzy; ona wierzyła w Jezusa naprawdę. Po ludzku można by pomyśleć, że miała całe życie przed sobą, a jednak z wiarą przyjęła śmierć, by móc stanąć przed Bogiem z podniesionym czołem. Ona staje się zatem zaskakującym komentarzem do Ewangelii, gdzie Jezus mówi: „Nie przyszedłem przynieść pokoju, ale miecz. Bo przyszedłem poróżnić syna z jego ojcem, córkę z matką, synową z teściową; i będą nieprzyjaciółmi człowieka jego domownicy”. Pan Jezus nie chce tzw. świętego spokoju za cenę zdrady i udawania, ale pragnie świadectwa wiary w naszych domach i rodzinach. 
 
Na zakończenie Mszy św. odpustowej wdzięczność za sprawowanie Eucharystii ks. biskupowi, koncelebransom i wszystkim przybyłym wyraził ksiądz proboszcz, natomiast dzieci ze szkoły podstawowej nr 5 w Turku złożyły górnikom okolicznościowe życzenia.