Trwa Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan


20 stycznia 2022 r., żródło: KAI; foto: ekumenia.pl

Trwa Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan

W Kościele trwa Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan, przeżywany w dniach 18-25 stycznia. Termin ten został zaproponowany w 1908 r. przez pioniera ruchu ekumenicznego, Paula Wattsona z USA, aby obejmował czas między dniem wspominającym św. Piotra, a dniem upamiętniającym nawrócenie św. Pawła.
 
W ramach Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan wierni wielu różnych tradycji i wyznań chrześcijańskich z całego świata gromadzą się na wspólnej modlitwie o jedność.
 
Tematem tegorocznych spotkań są słowa: „Zobaczyliśmy Jego gwiazdę na Wschodzie i przyszliśmy oddać Mu pokłon” (Mt 2,1-12).
 
Chrześcijanie z Bliskiego Wschodu wybrali gwiazdę betlejemską dlatego, że najstarszym i nadal głównym świętem wielu wschodnich chrześcijan jest Epifania. Boże zbawienie zostaje objawione wtedy wszystkim narodom w osobach mędrców. Mędrcy przybywają z odległych krajów i reprezentują różne kultury, ale wiedzie ich to samo pragnienie, aby zobaczyć i poznać nowonarodzonego króla i zjednoczyć się w prostym akcie składania hołdu i ofiarowania darów.
 
– Bliski Wschód, który wydał tysiące chrześcijańskich świadków i tysiące chrześcijańskich męczenników, dziś, bardziej niż kiedykolwiek potrzebuje, by niebiańskie światło zajaśniało jego mieszkańcom. Gwiazda betlejemska jest znakiem, że Bóg towarzyszy swojemu ludowi, odczuwa jego ból, słyszy jego płacz, okazuje mu współczucie i uczestniczy w jego niedoli. Ta gwiazda umacnia naszą ufność, że chociaż okoliczności się zmieniają i mogą zdarzyć się straszne katastrofy, Boża wierność jest niezawodna. Pan Bóg nie drzemie ani nie zasypia. Nie odstępuje swojego ludu i odnajduje go, gdy ten się zagubi lub jest w niebezpieczeństwie – czytamy w materiałach Tygodnia Modlitw.
 
Kto przygotowuje Tydzień Modlitw
 
Materiały na tegoroczny Tydzień Modlitw przygotowała Rada Kościołów Bliskiego Wschodu. Teksty zostały ostatecznie opracowane i zatwierdzone przez członków Międzynarodowego Komitetu mianowanego przez Komisję Wiara i Ustrój Światowej Rady Kościołów i Papieską Radę ds. Popierania Jedności Chrześcijan. W Polsce w przygotowywaniu i obchodach Tygodnia uczestniczy Polska Rada Ekumeniczna i Kościół rzymskokatolicki. W skład PRE wchodzą: Polski Autokefaliczny Kościół Prawosławny, Kościół Ewangelicko-Augsburski, Kościół Ewangelicko-Reformowany, Kościół Ewangelicko-Metodystyczny, Kościół Polskokatolicki, Kościół Starokokatolicki Mariawitów i Kościół Chrześcijan Baptystów.
 
Polską wersję materiałów – po raz dwudziesty piąty – przygotował ekumeniczny zespół redakcyjny powołany przez Komisję ds. Dialogu między Polską Radą Ekumeniczną a Konferencją Episkopatu Polski.
 
Niektóre daty z historii Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan
 
Ok. 1740 – w Szkocji spotykamy się z ruchami charyzmatycznymi, mającymi powiązania z Kościołami Ameryki Północnej, których przesłanie odnowy zawiera modlitwy za inne Kościoły i z innymi Kościołami
 
1820 – ks. James Haldane Stewart publikuje Wskazówki dla ogólnego zjednoczenia chrześcijan w modlitwie o wylanie Ducha Świętego
 
1840 – ks. Ignatius Spencer występuje z propozycją Zjednoczenia w Modlitwie dla Jedności
 
1867 – pierwsza Konferencja Biskupów Anglikańskich w Lambeth w preambule do Rezolucji podkreśla wagę modlitwy o jedność
 
1894 – papież Leon XIII zachęca do przeprowadzania Oktawy Modłów o Jedność w kontekście świąt Zesłania Ducha Świętego
 
1908 – obchody Oktawy Jedności Kościoła zostały zainicjowane w styczniu przez ks. Paula Wattsona
 
1926 – Ruch „Wiara i Ustrój” rozpoczyna wydawanie Propozycji na Oktawę Modłów o Jedność Chrześcijan
 
1935 – ks. Paul Couturier z Francji popiera Powszechny Tydzień Modlitwy o Jedność Chrześcijan opierając się na modlitwie o jedność, „jakiej chce Chrystus i przez środki, które On wybiera”
 
1958 – Centrum „Jedność Chrześcijan” (Lyon, Francja) i Komisja „Wiara i Ustrój” Światowej Rady Kościołów rozpoczynają wspólne przygotowania materiałów na Tydzień Modlitw
 
1964 – Dekret o ekumenizmie II Soboru Watykańskiego podkreśla fakt, że modlitwa jest duszą ruchu ekumenicznego i w ten sposób zachęca do obchodzenia Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan
 
1966 – Komisja „Wiara i Ustrój” Światowej Rady Kościołów i Sekretariat ds. Jedności Chrześcijan (obecnie Papieska Rada ds. Popierania Jedności Chrześcijan) rozpoczynają wspólne oficjalne przygotowania tekstu na Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan (wykorzystanego po raz pierwszy w 1968 r.)
 
1975 – projekt początkowy tekstów Tygodnia Modlitw został przygotowany przez wspólnotę lokalną, następnie przepracowany przez Komisję „Wiara i Ustrój” oraz Papieską Radę ds. Popierania Jedności Chrześcijan. Staje się to praktyką lat następnych
 
1998 – po raz pierwszy w Polsce Rada ds. Ekumenizmu Konferencji Episkopatu Polski i Polska Rada Ekumeniczna wydają wspólnie zeszyt na Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan
 
2004 – Komisja „Wiara i Ustrój” i Papieska Rada ds. Popierania Jedności Chrześcijan decydują, że broszury z tekstami na Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan będą wspólnie publikowane i prezentowane w tym samym formacie
 
2008 – obchody stulecia Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan.