Sieradz: Pierwsza Pielgrzymką pracowników Poczty Polskiej do św. Józefa


14 maja 2022 r., tekst i foto: ks. JG

Sieradz: Pierwsza Pielgrzymką pracowników Poczty Polskiej do św. Józefa

Do sieradzkiej bazyliki z Pierwszą Pielgrzymką do św. Józefa przybyli 14 maja przedstawiciele Poczty Polskiej i instytucji z nią współpracujących.
 
W bogatym programie spotkania znalazła się Eucharystia z Aktem zawierzenia św. Józefowi, zasadzenie pamiątkowego dębu, który został poświęcony przez papieża Franciszka, wystawa malarska prac członków Kazimierskiej Konfraterni Sztuki zatytułowana „Kolory Piątej Ewangelii”, zwiedzanie z przewodnikiem miasta, modlitwa Koronką do Bożego Miłosierdzia w Godzinie Miłosierdzia i nabożeństwo majowe oraz koncert „Czas nas uczy pogody” w wykonaniu wokalistów Sieradzkiego Centrum Kultury.
 
W liście skierowanym do pielgrzymów, którzy tego dnia nawiedzili bazylikę sieradzką biskup włocławski Krzysztof Wętkowski napisał: „Z radością przyjąłem informację o Pierwszej pielgrzymce pracowników Poczty Polskiej i instytucji z nią współpracujących do św. Józefa w Sieradzu. Miejsce Waszej pielgrzymki nie jest przypadkowe. 1 maja ubiegłego roku Poczta Polska wydała znaczek obiegowej emisji Rok św. Józefa, którego podstawą był osiemnastowieczny obraz olejny św. Józefa znajdujący się w sieradzkiej bazylice. Życzę, aby czas spędzony przed wizerunkiem Opiekuna Świętej Rodziny przyniósł owoce duchowe, które pomogą w odważnym i autentycznym świadczeniu o miłości Boga do człowieka”.
 
Poczta Polska 1 maja 2021 r. wprowadziła do obiegu znaczek pocztowy z wizerunkiem św. Józefa z sieradzkiej bazyliki.
 
Dłuższa relacja wkrótce w tygodniku „Idziemy”.