Włocławek: zakończył się ostatni etap Kursu Ceremoniarz


10 maja 2024 r., tekst: ZŁ foto: KW, MSz

Włocławek: zakończył się ostatni etap Kursu Ceremoniarz

W murach włocławskiego seminarium zakończyła się ostatnia sesja Kursu Ceremoniarz. Mszy świętej sprawowanej w kościele św. Witalisa przewodniczył biskup włocławski Krzysztof Wętkowski, który nawiązując do Ewangelii powiedział: „w życiu człowieka wielkie rzeczy osiąga się przez trud, wysiłek, ale dzięki temu jest radość”. Zwracając się do kandydatów  hierarcha mówił o posłudze ceremoniarza, która wiąże się z pewnym trudem, ale niesie ze sobą wielką radość i satysfakcję.
 
Przygotowanie ministrantów do pełnienia funkcji ceremoniarza w zgromadzeniu liturgicznym obejmuje roczną formacje w ramach kursu prowadzonego przez Duszpasterstwo LSO Diecezji Włocławskiej. Kandydaci uczestniczą w zajęciach teoretycznych i ćwiczeniach praktycznych zgłębiając wiedzę liturgiczną. Nieodzownym elementem formacji jest wspólna modlitwa w kościele seminaryjnym. Ministranci podczas zjazdów uczestniczą w Mszy św., liturgii godzin, nabożeństwach, odbywających się w kościele seminaryjnym. Zajęcia praktyczne odbywają się m.in. w bazylice katedralnej.
 
Błogosławieństwo nowych ceremoniarzy odbędzie się na uroczystej Mszy św. podczas 2. Diecezjalnej Pielgrzymki LSO do katedry, 15 czerwca 2024 r.
 
Do udziału w pielgrzymce zaproszeni są wszyscy ministranci wraz ze swoimi opiekunami.