Bp Mering do neoprezbiterów: macie być alter Christus


6 czerwca 2021 r., al. MM/ks.AT/ks.JG

Bp Mering do neoprezbiterów: macie być alter Christus

Diecezja włocławska ma dwóch nowych kapłanów. 6 czerwca br. w bazylice katedralnej we Włocławku, z rąk ks. bp. Wiesława Meringa, Administratora Apostolskiego Diecezji, sakrament święceń w stopniu prezbiteratu przyjęli diakoni: Mateusz Brzeziński z parafii Smólnik i Adrian Nowicki ze Starego Miasta.

Kandydatów do święceń przedstawił ks. prał. Jacek Szymański, rektor włocławskiego WSD. Po upewnieniu się o ich należytym przygotowaniu do godności kapłańskiej, Ksiądz Biskup ogłosił ich wybór.
 
W homilii Administrator Apostolski Diecezji Włocławskiej zwrócił uwagę, że „dokładnie 30 lat temu ta katedra gościła Jana Pawła II”, przypominając, że nauczanie papieża podczas pobytu we Włocławku dotyczyło kapłaństwa. „Najistotniejszym motywem jest kwestia kapłanów, świadectwa ich służby i wierności Jezusowi”, mówił Ksiądz Biskup, podkreślając: „Chrystus chce byście byli wierni i szli, co wyraża też wielki poeta, Zbigniew Herbert, w swoim dziele »Przesłanie Pana Cogito«”. 
 
W tym kontekście Ksiądz Biskup przytoczył „najkrótsze kazanie”  ks. Mieczysława Malińskiego, wygłoszone podczas niedzieli zmartwychwstania: „Chrystus zmartwychwstał. Ale wy i tak w to nie wierzycie”. Nawiązując do tych słów homilista przywołał licznych świadków, męczenników, którzy nie zaparli się Chrystusa, Kościoła, wiary nawet za cenę ofiary z życia. „Byli wśród nich: ksiądz rektor seminarium Henryk Kaczorowski, bł. bp Michał Kozal”, wskazywał bp Mering, stwierdzając, że „nikt nie jest taką pomocą dla człowieka jak ksiądz, ale i nikt nie jest takim zagrożeniem dla Chrystusa i Jego Kościoła, jak zarozumiały kapłan”.
 
Na zakończenie, jako życzenia, Ksiądz Biskup przywołał słowa św. Pawła: „Uwierzyłem dlatego przemówiłem” (2 Kor 4, 13). „I wy idźcie i głoście Słowo Boga, które przyjęliście i poznaliście. Nie głoście swoich poglądów, ale to, co mówi Chrystus. W Ewangelii macie prawdziwy skarb. Bądźcie wierni. Idźcie” - zakończył bp Mering.

Przed błogosławieństwem końcowym, słowa wdzięczności wobec Księdza Biskupa, księży moderatorów, profesorów, proboszczów rodzinnych parafii, osób życia konsekrowanego, rodziców i znajomych oraz przybyłych gości skierował neoprezbiter ks. Adrian Nowicki.
 
W słowie końcowym Ksiądz Biskup wyraził wdzięczność swojemu następcy, ks. bp. Krzysztofowi Wętkowskiemu, który zechciał, aby 76. Biskup Włocławski, obecnie Administrator Apostolski, Mszą św. z obrzędem święceń prezbiteratu zakończył swoją posługę pasterską. „Ks. bp Krzysztof zadecydował, żeby kanoniczne objęcie diecezji dokonało się 7 czerwca, abym jeszcze ja mógł udzielić święceń kapłańskich wam, którzy wstąpiliście do seminarium i przygotowywaliście się do święceń w czasie mojej posługi we Włocławku”. Zwracając się zaś do księży neoprezbiterów, przypomniał: „macie być alter Christus. W swoim życiu doświadczycie różnych chwil: od radości i entuzjazmu, po opuszczenie, zdradę i oszczerstwa. Tego samego w swoim ziemskim życiu doświadczył nasz Pan. Jemu ufajcie, Jego się trzymajcie, Jego głoście, a na pewno nie zginiecie”, zakończył bp Mering.
 
Od lipca neoprezbiterzy rozpoczną posługę kapłańską w wyznaczonych parafiach diecezji. Ks. Mateusz Brzeziński w parafii św. Wita w Tuliszkowie, a ks. Adrian Nowicki w parafii św. Floriana w Uniejowie.
 
Tydzień przed święceniami diakoni przeżyli rekolekcje pod kierunkiem ks. Pawła Pokory, ojca duchownego seminarium. W uroczystości wzięli udział księża proboszczowie z rodzinnych parafii neoprezbiterów, profesorowie i moderatorzy Wyższego Seminarium Duchownego, pracownicy Kurii Diecezjalnej, siostry zakonne a także rodzina i przyjaciele nowych prezbiterów.
 
Podczas Mszy św. z obrzędem święceń, modlitwie śpiewem towarzyszył Chór Katedralny pod dyrekcją ks. Marcina Ziółkowskiego.