Życzenia wielkanocne Biskupa Włocławskiego


30 marca 2024 r.

Życzenia wielkanocne Biskupa Włocławskiego

„Po raz kolejny stajemy wobec tajemnicy pustego grobu Jezusa i słyszymy pełne otuchy słowa: »Nie lękajcie się«. Mają one umocnić naszą wiarę, że wśród zmienności świata, wobec nasilających się ataków na wartości dla nas najważniejsze, źródłem męstwa i wytrwałości w przeciwnościach jest Zmartwychwstały Pan, zwycięzca śmierci, piekła i szatana” – pisze w wielkanocnych życzeniach do diecezjan biskup włocławski Krzysztof Wętkowski, przypominając najważniejsze wydarzenia ostatnich tygodni oraz zbliżającą się pielgrzymkę na Jasną Górę, jako dziękczynienie za nawiedzenie Matki Bożej i Jubileusz 900-lecia Diecezji Włocławskiej.
 
Pełna treść życzeń w pliku do pobrania.