Włocławek: rocznica męczeństwa bł. ks. Popiełuszki


18 października 2021 r., tekst: al. MM; foto: ks. JG

Włocławek: rocznica męczeństwa bł. ks. Popiełuszki

18 października br., w Sanktuarium Męczeństwa bł. ks. Jerzego Popiełuszki we Włocławku miały miejsce obchody związane z 37. rocznicą śmierci kapelana Solidarności.
 
O godz. 17.00 rozpoczęła się Eucharystia pod przewodnictwem ks. bp. Frantiska Rabeka ze Słowacji. W homilii hierarcha odniósł się do przykładu „księży-męczenników” okresu II wojny światowej. „Błogosławiony Jerzy Popiełuszko oddał swoje życie w czasie prześladowania Kościoła przez reżim komunistyczny. Również na Słowacji zabito wielu kapłanów ze względu na ich wierność Chrystusowi i Kościołowi” – mówił słowacki ordynariusz wojskowy. Ukazując wartość świadectwa wierności bł. ks. Popiełuszki, podkreślił, że „Ksiądz Jerzy Popiełuszko był zasłuchany w to, czego żądał od niego Chrystus w okolicznościach, w których przyszło mu żyć i pełnić swoją kapłańską posługę; aby przez niego ludzie słuchali słów Chrystusa i w nim z Chrystusem się spotkali; jeśli nawet oznaczałoby to narażenie się na gniew i szykany ze strony władzy”.
 
„Jezus był świadom tego, że za wierność Jemu i Jego prawdzie będziemy spotykać się z prześladowaniami. Nie podpowiada nam, byśmy w takich sytuacjach zrzekli się naszej wolności, wszak idzie tu o życie; wręcz przeciwnie zachęca, abyśmy za każdą cenę wytrwali do końca” – mówił hierarcha nawiązując do proklamowanego tekstu Ewangelii.

 
„Nawiązując do przemówienia Ojca świętego wygłoszonego w katedrze św. Marcina w Bratysławie w czasie spotkania z biskupami i księżmi oraz osobami konsekrowanymi, 13 września 2021 roku, podczas pielgrzymki na Słowację: «Wolność wzywa nas do rozeznawania – powiedział papież - mnie, biskupowi ze Słowacji, wydaje się, że wielu z nas, współczesnych chrześcijan przypomina żeglarzy na wzburzonym morzu, którzy zapomnieli wziąć kompas, tracąc orientację nie wiedzą, kiedy płynąć pod wiatr, a kiedy płynąc z wiatrem dotrzeć do portu»” – kontynuował kaznodzieja.

 
Wcześniej, na włocławskiej tamie, przedstawiciele władz samorządowych oraz instytucji miejskich złożyli kwiaty pod krzyżem - pomnikiem upamiętniającym męczeńską śmierć kapelana ludzi pracy. Mszę świętą koncelebrowali o. Michał Krysztofowicz (Przełożony Generalny Braci Pocieszycieli z Getsemani) oraz zgromadzeni księża.

 
Wśród organizatorów i inicjatorów uroczystości są: Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność 80”, Urząd do Spraw Kombatantów i osób Represjonowanych, Sanktuarium Męczeństwa Bł. Ks. Jerzego Popiełuszki we Włocławku, Krajowa Komisja Koordynacyjna Niezłomni Niepokorni działacze Antykomunistyczni Represjonowani RP NSZZ „Solidarność 80”.

 
Eucharystii śpiewem towarzyszył chór z parafii Służewo.