Srebrny jubileusz parafii w Obrowie


16 września 2021 r., tekst i foto: ks. JG

Srebrny jubileusz parafii w Obrowie

Srebrny jubileusz świętowali 15 września wierni parafii Miłosierdzia Bożego w Obrowie. Uroczystej Eucharystii przewodniczył ks. bp Krzysztof Wętkowski, który pobłogosławił już dokonane prace rozbudowy kościoła.
 
Należałoby jednak raczej mówić o budowie nowej świątyni, niż rozbudowie starej. Poprzednia to była mała kaplica, która dziś stanowi nieznaczną powierzchnie rozbudowanego kościoła i w niczym nie przypomina tego, który zbudowany został w Obrowie w połowie lat 80, jeszcze przed erygowaniem parafii 15 września 1996 r. Prace nad obecnym kościołem rozpoczęły się w lipcu 2016 r., podejmuje je wraz z wspólnota parafialną ks. prał. Tadeusz Lewandowski, który od 2007 roku pełni funkcję proboszcza parafii liczącej ok. 2100 wiernych. Przez wiele lat ks. Lewandowski był profesorem i wychowawcą w Wyższym Seminarium Duchownym we Włocławku, jest doktorem habilitowanym teologii.
 
Witając zgromadzonych w obrowskiej świątyni ksiądz proboszcz przedstawił historię parafii i opowiedział o kolejnych etapach podejmowanych prac. W związku z pandemią Covid-19 zwrócił też uwagę na trudności i problemy, które trzeba było pokonać i skutki, z którymi nadal mierzy się parafia.
 
– Krzyż sam w sobie nie jest celem, a drogą, przez którą się przechodzi. Za tajemnicą krzyża i związanych z nim tajemnicami cierpienia i boleści, jest tajemnica zmartwychwstania i życia. Nie ma jednak innej drogi do zmartwychwstania jak przejście drogi krzyża – powiedział w homilii ks. bp Wętkowski nawiązując do obchodzonego tego dnia w liturgii Kościoła wspomnienia Matki Bożej Bolesnej. – Ważna jest świątynia z cegły, ale ważniejsza jest świątynia ducha. Musimy postawić sobie dziś pytania: co dla nas jest kamieniem węgielnym? Na czym budujemy swoje życie? Jak przeżywamy tajemnicę krzyża – pytał biskup włocławski nawiązując do bólu odrzucenia, który przeżywała Maryja stojąc po krzyżem swojego Syna. – Tutaj jest centrum dla naszego życia. Tutaj jest miejsce, w którym macie nabierać siły, odnawiać się i jednać z Bogiem. Po to, aby już jako ludzie odnowieni wracać do rzeczywistości, w której żyjecie i tam dawać świadectwo – zaznaczył homilista i kolejny raz mówił o konieczności budowania kościoła duchowego wraz z kolejnymi etapami wznoszeniem kościoła parafialnego.
 
W imieniu parafian podziękowania biskupowi włocławskiemu złożył Józef Ramlau, wicewojewoda kujawsko-pomorski i zaświadczył o posiadaniu przez wiernych w Obrowie świadomości czym jest wspólnota. Ksiądz biskup kwiaty, które otrzymał przekazał księdzu proboszczowi. Gest ten i pracę ks. Lewandowskiego zgromadzeni w świątyni docenili spontanicznymi oklaskami.
 
Po Eucharystii z koncertem muzyki religijnej wystąpił, również należący do wspólnoty parafialnej w Obrowie, Tomasz Kamiński wraz z zespołem.