Rozpoczęcie przygotowania pieszych pielgrzymek


19 kwietnia 2024 r.

Rozpoczęcie przygotowania pieszych pielgrzymek

Rozpoczęło się bezpośrednie przygotowanie do tegorocznych pieszych pielgrzymek z naszej diecezji na Jasną Górę. W czwartek 18 kwietnia spotkali się kierownicy, ojcowie duchowni i koordynatorzy świeccy wszystkich sześciu grup, które w sierpniu wyruszają do Częstochowy, aby omówić ważne zagadnienia związane z przygotowaniem, bezpieczeństwem i przebiegiem tegorocznych pielgrzymek. Wyruszą one pod hasłem: „Z Maryją uczestniczę we wspólnocie Kościoła!”
 
Już dziś zapraszamy do wspólnego pielgrzymowania
 

Ks. Karol Łazik