Marsz dla Życia i Rodziny we Włocławku i Licheniu


10 czerwca 2024 r.

Marsz dla Życia i Rodziny we Włocławku i Licheniu

Marsz dla Życia i Rodziny we Włocławku
 
Kilkaset osób dnia 9 czerwca wzięło udział w piątym włocławskim Marszu dla Życia i Rodziny tym razem do hasłem „Zjednoczeni dla życia, rodziny i ojczyzny!”. W radosnym przemarszu uczestniczyły całe rodziny, osoby starsze i młodsze, także z okolic Włocławka, księża i osoby zakonne.
 
Marsz został poprzedzony uroczystą Mszą św. w parafii Narodzenia NMP i św. Jana Apostoła przy udziale biskupa seniora Wiesława Meringa, w trakcie której homilię wygłosił ks. Marek Bałwas.
 
Około godziny 16-stej rozpoczął się przemarsz do sanktuarium św. Józefa. Obie parafie wraz Katolickim Centrum Służby Rodzinie we Włocławku były głównymi organizatorami wydarzenia. Marsz przeszedł pod przewodnictwem ks. Michała Mejera SDB przy śpiewie animowanym przez Wojciecha Hamkało. Finał stanowiło uroczyste zawierzenie św. Józefowi rodzin uczestników wydarzenia.
 
Podobne marsze co roku odbywają się w około dwustu miastach w Polsce. W diecezji włocławskiej marsze poza Włocławkiem w tym miesiącu mają miejsce np. w Zduńskiej Woli, Sieradzu i Licheniu.
 
Marsze dla Życia i Rodziny w Polsce, jako święto rodzin, organizowane są w celu publicznego świadectwa o podstawowych wartościach rodziny opartej na małżeństwie kobiety i mężczyzny, otwartym na przyjęcie i wychowanie dzieci, silnej i kochającej się oraz każdego życia ludzkiego od poczęcia do naturalnej śmierci. Refleksja, jaka towarzyszy marszom, służy także wyciągnięciu wniosków i jasnego określenia fundamentów, na których będziemy budować przyszłość naszej Ojczyzny i działać na rzecz jej odnowy moralnej.
 
Jacek Bargielski
 
 
Marsz dla Życia i Rodziny w Licheniu
 
W intencjach pacjentów, wolontariuszy i pracowników Ośrodka Wsparcia Płodności w Licheniu Starym modlono się podczas południowej Mszy Świętej przed cudownym obrazem Matki Bożej Licheńskiej w niedzielę, 9 czerwca. Dziękowano za dzieci, które się urodziły, dzięki pomocy otrzymanej w ośrodku, ale także uwielbiano Boga w trudnym doświadczeniu niepłodności.
 
– Dziękujemy za ośrodek, który daje wiele nadziei na przezwyciężenie sytuacji, w których jest trudne do wyobrażenia cierpienie – mówił ks. Piotr Kieniewicz MIC, sekretarz polskiej prowincji Zgromadzenia Księży Marianów i opiekun duchowy ośrodka, który przewodniczył Eucharystii. – Nie ma ważniejszego tematu niż ludzkie życie – mówił ks. Kieniewicz zauważając, że w Polsce od 10 lat więcej ludzi umiera niż się rodzi. Nawiązał do wizyty Jana Pawła II w Licheniu, która miała miejsce podczas VIII pielgrzymki papieża do Polski, 25 lat temu. Wówczas, w 1999 roku w Kaliszu mówił, że naród, który zabija swoje dzieci, to naród bez przyszłości.
 
– Czy będziemy sługami, życia, miłości, nadziei? Czy będziemy tymi, którzy sieją śmierć? – pytał ksiądz Kieniewicz. – Nasza wiara jest wiarą pełną życia, nadziei, miłości, ale jest też wiarą twardą, bezkompromisową w miłości. Nie zgadzamy się na ustępstwa wobec zła.
 
Po Mszy Świętej spod bazyliki wyruszył Marsz dla Życia i Rodziny, w którym wzięło kilkaset osób. Marsz zakończyło wspólne odśpiewanie „Barki” pod Domem Papieskim w sanktuarium, gdzie 25 lat temu przebywał św. Jan Paweł II. Kilkaset osób biorących w nim udział odmówiło wspólnie różaniec i Koronkę do miłosierdzia Bożego. W tym roku wydarzenie odbyło się pod hasłem: „Zjednoczeni dla życia, rodziny i Ojczyzny!”.
 
Marszowi towarzyszyły rozważania dotyczące obrony życia poczętego i nauczania Ojca Świętego Jana Pawła II. W czasie drogi wysłuchano także świadectwa matki, która podczas ciąży dowiedziała się o dużym prawdopodobieństwie wad genetycznych u oczekiwanego dziecka.
 
– Dodatkowy chromosom mojego synka okazał się być ogromną dawką szczęścia i miłości, której się bałam. Osoby z zespołem Downa to wyjątkowi ludzie. Ich wyjątkowość jest darem. Ten rok taki właśnie był. Mateuszek dał nam miłość, odwagę, siłę oraz wiarę, że razem możemy „góry przenosić”. Uczyliśmy się od niego, aby nigdy się nie poddawać. Walczyć do końca – wyznała mama.
 
Podczas marszu modlono się w intencji kobiet w stanie błogosławionym, które nie mają wsparcia najbliższych oraz za kobiety rozważające decyzję dokonania aborcji. Modlitwą otaczano także małżonków, którzy   z   wielkim   niepokojem   w   sercu   otwierają   się   na   przyjęcie   dziecka   dotkniętego poważnymi chorobami genetycznymi oraz rodziny wielodzietne, które z odwagą przyjmują każde dziecko jako dar Stwórcy. W modlitwie pamiętano również o inicjatywach parlamentarnych, zmierzających do ochrony życia ludzkiego od chwili poczęcia w łonie matki.
 
Msze Święte w intencjach pacjentów, wolontariuszy i pracowników Ośrodka Wsparcia Płodności „NaProTechnologia” w Licheniu Starym odprawiane są w bazylice licheńskiej w drugą niedzielę parzystych miesięcy. Zespół Ośrodka tworzą wykwalifikowani instruktorzy, którzy uczą metody obserwacji i zapisu wskaźników płodności oraz lekarze specjaliści z zakresu ginekologii i położnictwa, endokrynologii, andrologii, konsultanci medyczni NaProTechnologii. Nadrzędnym celem jego działalności jest pomoc małżeństwom mającym problem z poczęciem dziecka.
 
Justyna Zacharek