Licheń: Wspomnienie Matki Bożej Dziesięciu Cnót Ewangelicznych


10 lipca 2024 r., Robert Adamczyk, Licheń Stary, Biuro Prasowe Sanktuarium

Licheń: Wspomnienie Matki Bożej Dziesięciu Cnót Ewangelicznych

„Maryja swoim życiem pokazuje, jak można iść za Jezusem i naśladować Go, aby osiągnąć wieczność” – powiedział ks. Sławomir Homoncik MIC, kustosz sanktuarium maryjnego w Licheniu Starym podczas sumy odpustowej w uroczystość Matki Bożej Dziesięciu Cnót Ewangelicznych w Grąblinie.
 
10 lipca przypada uroczystość Matki Bożej Dziesięciu Cnót Ewangelicznych, patronki Zakonu Najświętszej Maryi Panny. W związku z tym w niedzielę, 7 lipca, w grąblińskiej kaplicy wierni modlili się podczas uroczystości odpustowych o godz. 11.00. Eucharystii przewodniczył ks. Sławomir Homoncik MIC, kustosz licheńskiego sanktuarium. W homilii kapłan mówił o tym, w jaki sposób można podążać za Jezusem, wcielając w życie cnoty Matki Bożej.
 
- Nie chodzi o to, abyśmy czcili Matkę Bożą w Jej cnotach. Chodzi o to, w jaki sposób odnosimy cnoty do naszego codziennego życia, jak wcielamy je w czyn. Cnoty Matki Bożej są pewnym sposobem życia. One muszą mieć konkretne przełożenie na nasze życie.
 
Zdaniem księdza kustosza, służba dla drugiego człowieka to spotkanie z Jezusem. A las grąbliński, będący miejscem objawień Matki Bożej, jest przestrzenią, w którą możemy wejść, aby właściwie ukierunkować siebie.
- Maryja swoim życiem pokazuje nam, jak można iść za Jezusem i naśladować Go, aby osiągnąć wieczność. W trakcie objawień prosiła o przemianę życia. W miejsce pustki po grzechu trzeba wprowadzić coś innego, głębszy sens. Jaki to sens? To dziesięć Cnót Najświętszej Maryi Panny. Niech te Cnoty rzucą światłość na naszą codzienność – zakończył marianin.
 
Na zakończenie liturgii s. Maria Ludwika, przełożona gąblińskiej wspólnoty, złożyła wszystkim podziękowania za przybycie i wspólną modlitwę. Zaprosiła także na skromny poczęstunek przygotowany przez mniszki.
 
Siostry z Zakonu Najświętszej Maryi Panny w lesie grąblińskim mieszkają od 2010 roku. Obecnie w klasztorze mieszka dziewięć sióstr. Stanowią one duchowe i modlitewne wsparcie dla księży marianów, opiekunów licheńskiego sanktuarium. Msze św. w dzień powszedni w grąblińskim kościele odprawiane są o godzinie 7.30, w niedzielę natomiast o godzinie 8.00.