Księża biskupi z wizytą w Domu Dobrego Pasterza


30 marca 2024 r., tekst: ks. AT; foto: ks. MSz

Księża biskupi z wizytą w Domu Dobrego Pasterza

W wielkosobotnie południe, 30 marca, biskup włocławski Krzysztof Wętkowski, wraz z biskupami seniorami: Wiesławem Meringiem i Stanisławem Gębickim, gościli w Domu Księży Seniorów im. Dobrego Pasterza we Włocławku-Michelinie. W wydarzeniu uczestniczyli także m.in. ks. Wojciech Frątczak, wikariusz generalny, oraz ks. Lesław Witczak, ekonom diecezji włocławskiej.
 
Spotkanie rozpoczęło się w modlitwą brewiarzową w domowej kaplicy.
 
Następnie, w refektarzu, świąteczne życzenia księżom biskupom i wszystkim obecnym złożył ks. Andrzej Tomalak, dyrektor Domu Dobrego Pasterza. Skupił się na charakterystycznej w liturgii ostatnich dni ciszy, o której wspomina również drugie czytanie brewiarzowej godziny czytań. Zauważył, że największe wydarzenia w historii zbawienia dokonywały się w ciszy: zwiastowanie, narodzenie Pana Jezusa, czy Jego zmartwychwstanie. W tym kontekście życzył pokoju serca, który wypływa z wiary w Jezusa zmartwychwstałego oraz niezachwianej wiary i nadziei, że po każdym Wielkim Piątku przychodzi poranek wielkanocny. Życzył również siły i wytrwałości w codziennej posłudze, których źródłem jest zmartwychwstały Jezus.
 
W odpowiedzi bp Krzysztof Wętkowski wyraził wdzięczność biskupom i prezbiterom seniorom za ich zaangażowanie w posługę duszpasterską, jak również cierpienie i choroby ofiarowane za Kościół. Odwołując się do Ewangelii Wigilii Paschalnej, życzył odwagi w dawaniu świadectwa o zmartwychwstałym Jezusie, którego trzeba głosić przede wszystkim własnym życiem, a nie tylko słowem. – To jest wciąż aktualne w życiu chrześcijańskim: z jednej strony - „nie bój się”, a z drugiej - „bądź świadkiem tego, co widziałeś, czym żyjesz i w co wierzysz”, przede wszystkim przez życie i posługę – mówił biskup włocławski.