Konferencje inaugurujące nowy rok duszpasterski (aktualizacja)


18 listopada 2021 r.

Konferencje inaugurujące nowy rok duszpasterski (aktualizacja)

Przed rozpoczęciem nowego roku duszpasterskiego Wydział Duszpasterstwa Ogólnego Kurii Diecezjalnej organizuje konfrenecje rejonowe na temat: „Posłani w pokoju Chrystusa”. Motto biblijne: „ten, kto Mnie spożywa, będzie żył przeze Mnie” (J 6, 57)
 
23 listopada 2021 r. godz. 15:00 – Włocławek, WSD 
w programie:
 • Brewiarz: modlitwa w ciągu dnia – popołudniowa
 • Wprowadzenie – ks. Michał Krygier
 • Konferencja – ks. dr Jakub Dębiec –

(Konsultor Komisji Kultu Bożego i Dyscypliny  Sakramentów KEP, Dyrektor Wydziału Duszpasterskiego Archidiecezji Gnieźnieńskiej, Ceremoniarz Prymasa Polski)

 • Komunikaty
 • Słowo Pasterskie – J.E. Ksiądz Biskup Krzysztof Wętkowski
 
24 listopada 2021 r. godz. 10:00 – Sieradz, parafia Wszystkich Świętych
w programie:
 • Brewiarz: modlitwa w ciągu dnia – przedpołudniowa      
 • Wprowadzenie – ks. Michał Krygier
 • Konferencja – ks. dr Jakub Dębiec –

(Konsultor Komisji Kultu Bożego i Dyscypliny  Sakramentów KEP, Dyrektor Wydziału Duszpasterskiego Archidiecezji Gnieźnieńskiej, Ceremoniarz Prymasa Polski)

 • Komunikaty
 • Słowo Pasterskie – J.E. Ksiądz Biskup Krzysztof Wętkowski
 
24 listopada 2021 r. godz. 15:00 – Konin, parafia św. Maksymiliana
w programie:
 • Brewiarz: modlitwa w ciągu dnia – popołudniowa
 • Wprowadzenie – ks. Michał Krygier
 • Konferencja – ks. dr Jakub Dębiec –

(Konsultor Komisji Kultu Bożego i Dyscypliny  Sakramentów KEP, Dyrektor Wydziału Duszpasterskiego Archidiecezji Gnieźnieńskiej, Ceremoniarz Prymasa Polski)

 • Komunikaty
 • Słowo Pasterskie – J.E. Ksiądz Biskup Krzysztof Wętkowski