Bp Wętkowski podczas Mszy Krzyżma: kapłan powinien być człowiekiem modlitwy


28 marca 2024 r., tekst: ks. AT; foto: ks. JG

Bp Wętkowski podczas Mszy Krzyżma: kapłan powinien być człowiekiem modlitwy

– Konsekrowany na obraz Chrystusa kapłan powinien być człowiekiem modlitwy. Nie można całkowicie należeć do Chrystusa bez pielęgnowania osobistej z Nim więzi – mówił biskup włocławski Krzysztof Wętkowski podczas Mszy Krzyżma sprawowanej w katedrze włocławskiej 28 marca.
 
W porannej wielkoczwartkowej Mszy św., pod przewodnictwem biskupa diecezjalnego, wraz z biskupami seniorami: Wiesławem Meringiem i Stanisławem Gębickim, koncelebrowało około 200 prezbiterów. W trakcie Mszy św. miało miejsce odnowienie przyrzeczeń składanych w dniu święceń kapłańskich. Biskup włocławski poświęcił olej chorych oraz krzyżmo.
 
W homilii ukazał istotę i konieczność modlitwy w życiu kapłana. – Owocne wykonywanie posługi kapłańskiej nie jest możliwe bez modlitwy – tłumaczył homilista, przypominając, że wzorem i nauczycielem modlitwy jest Pan Jezus.
 
Bp Wętkowski wskazał również na zależność modlitwy i działania duszpasterskiego. – Wszystko, co kapłan czyni powinno czerpać natchnienie z Chrystusa i być oczekiwaniem owoców Jego łaski – mówił, zachęcając, by modlitwa nie była tylko „wypełnieniem przerw w zajęciach”, ale stałym punktem dnia. – Każde obowiązkowe zajęcia wpisujemy do kalendarza, aby o nich nie zapomnieć i dotrzymać danych terminów. Dlaczego nie wpisujemy i nie dotrzymujemy tak samo terminów modlitw, dekanalnych spotkań, udziału w skupieniach i rekolekcjach? – pytał biskup włocławski, podkreślając, że czas poświęcony na modlitwę nie jest czasem zabranym drugiemu człowiekowi, ale wykorzystanym dla dobra własnego oraz swoich parafian. – Dłuższa modlitwa, która pozwala nabrać dystansu do wydarzeń i osób, jest konieczna dla pracy duszpasterskiej. Bez modlitwy duszpasterstwo staje się płytkie, a człowiek nie może dostrzegać tego, co istotne – przekonywał, dodając, że „modlitwa jest najbardziej autentyczną, owocną, skuteczną i miłą Bogu działalnością duszpasterską”, a „obraz modlącego się kapłana jest najpiękniejszym kazaniem”.
 
Zaznaczył także że najbardziej charakterystyczna dla kapłana powinna być modlitwa wstawiennicza. Przywołując słowa św. Jana Marii Vianneya zachęcił do modlitwy za grzeszników, szczególnie tych, którzy nie potrafią odnaleźć drogi powrotnej do Boga.
 
Na zakończenie zachęcił kapłanów do nieustannego otwierania się na dary Ducha Świętego, który wstawia się z człowiekiem w jego błaganiach i dziękczynieniu.
 
W słowie przed błogosławieństwem bp Wętkowski złożył obecnym na liturgii życzenia wielkanocne oraz zaprosił do udziału w diecezjalnej pielgrzymce na Jasną Górę jako dziękczynienie za nawiedzenie Matki Bożej w diecezji włocławskiej, która odbędzie się 13 kwietnia.