Licheń: Pierwsza grupa oazy chorych ponownie w Licheniu