Pielgrzymka kapłanów do sanktuarium św. Józefa Patrona Diecezji Włocławskiej w Sieradzu


16 maja 2024 r