Kapłański dzień skupienia przed Wielkim Postem (rejon włocławski)


1 marca 2022 r

Wyższe Seminarium Duchowne we Włocławku; godz. 15.00.

Program spotkania obejmuje modlitwę brewiarzową z konferencją ascetyczną, którą będzie głosił o. Stanisław Jarosz OSPPE, oraz adorację Najświętszego Sakramentu i celebrację sakramentu pokuty i pojednania.