Dzień skupienia dla nadzwyczajnych szafarzy Komunii Świętej


25 maja 2024 r