Rejonowe spotkania dla księży i katechetów


28 sierpnia 2020 r., ks. Jacek Buta; foto: A. Cieślak, S. Mruk

Rejonowe spotkania dla księży i katechetów

Rejonowe spotkania dla księży i katechetów, przygotowujących się do nowego roku szkolno-katechetycznego odbywały się we Włocławku i w Koninie 27 sierpnia oraz w Zduńskiej Woli 28 sierpnia br. Zaplanowane były jako dziękczynienie za beatyfikację sługi Bożego kard. Stefana Wyszyńskiego.
 
Pandemia koronawirusa i wynikające z niej konsekwencje spowodowały zmiany wcześniejszych zamierzeń. Biskupa włocławskiego Wiesława Meringa, uczestniczącego w tych dniach obradach Konferencji Episkopatu Polski, reprezentowali wikariusze biskupi poszczególnych rejonów: we Włocławku - ks. prałat Sławomir Deręgowski, w Koninie - ks. prałat Zbigniew Cabański i w Zduńskiej Woli - ks. infułat Marian Bronikowski.
 
Spotkania tradycyjnie rozpoczynała Eucharystia, o której oprawę liturgiczną zatroszczyli się katecheci. W pierwszym dniu homilię podczas Mszy Świętych głosił zaproszony gość - ks. dr Jerzy Jastrzębski, wykładowca homiletyki w Wyższym Seminarium Duchownym w Warszawie i członek Komisji Teologicznej Komitetu przygotowującego beatyfikację Prymasa Tysiąclecia. Odnosząc się do treści listu św. Pawła do Koryntian, kaznodzieja mówił o słowie Bożym jako mapie dla katechety. Przywoływał również własne doświadczenia z pracy nauczyciela religii, zwięźle definiując, czym jest dla niego katecheza „to sposób przekazywania miłości do Jezusa i do człowieka”. W sanktuarium w Zduńskiej Woli homilię do zebranych wygłosił ks. infułat Marian Bronikowski, interpretując Jezusową przypowieść o dziesięciu pannach.
 
Na każdym ze spotkań ks. Jerzy Jastrzębski zaprezentował katechetom wykład zatytułowany „Projekt życia dzieci i młodzieży wg Kardynała Stefana Wyszyńskiego”. Prelekcja składała się z trzech harmonijnych części. Część pierwsza - wprowadzająca - przypominała osobę Prymasa i jego wzrastanie w posłudze kapłańskiej w diecezji włocławskiej. Druga dotyczyła przesłania, które pozostawił do realizacji rodzicom i katechetom względem wychowania młodego pokolenia. Natomiast trzecią stanowiły bezpośrednie wskazówki, jak w inspirujący sposób opowiadać o przyszłym błogosławionym, rozumieć i aktualizować pozostawione dziedzictwo Kardynała, zwłaszcza w wymiarze Katolickiej Nauki Społecznej. Niewątpliwie interesujące treści wykładu ubogaciła multimedialna forma oraz wystawa fotograficzna przywieziona przez prelegenta.
 
Za przyjęcie zaproszenia, ogromną pasję w zgłębieniu nauczania Prymasa Tysiąclecia oraz podjęty wysiłek przygotowań beatyfikacji, ks. Jerzemu w imieniu Biskupa Ordynariusza podziękował zarówno ks. kan. Marcin Idzikowski, dyrektor Wydziału Katechetycznego Kurii, jak i Księża Wikariusze Biskupi poszczególnych rejonów. Spotkania zakończyły bieżące ogłoszenia dla katechetów i słowa wdzięczności za ich obecność, respektowanie zasad sanitarnych, a przede wszystkim za pracę, podejmowaną w tak trudnym czasie.