Diecezja w liczbach

Stan na dzień 31 grudnia 2016 r.

obszar: 8 824 km2
mieszkańców: 750 751
katolików: 743 196
parafii: 232
księży diecezjalnych: 526
księży zakonnych: 129
sióstr zakonnych: 315
alumnów: 53