Wydział administracyjno-personalny

Bp Krzysztof Wętkowski – sprawy personalne kapłanów

Wikariusz Generalny: ks. prał. dr hab. Wojciech Frątczak, e-mail: W.Fratczak@diecezja.wloclawek.pl

Moderator Kurii: ks. prał. mgr Lesław Witczak, tel. 601 148 026, e-mail: l.witczak@diecezja.wloclawek.pl

Kapelan Biskupa Włocławskiego: ks. dr Mateusz Szurgot,

Sekretarz Biskupa Włocławskiego: ks. kan. dr Andrzej Tomalak, e-mail: sekretarzbp@diecezja.wloclawek.pl

 

KANCELARIA KURII: tel. 518 014 500, e-mail: kanclerz@diecezja.wloclawek.pl

Kanclerz Kurii: ks. dr Krzysztof Rogala

Rzecznik Biskupa Włocławskiego i Kurii Diecezjalnej:

Notariusze Kurii: ks. kan. dr Andrzej Tomalak, ks. mgr lic. Przemysław Pilarski

Archiwum: ks. dr Zbigniew Gmurczyk

Sekretarka: e-mail: sekretariat@diecezja.wloclawek.pl

Portiernia: