Diecezja Włocławska modli się o zdrowie dla ks. bp. Wiesława Meringa


25 października 2020 r., ks. AN

Diecezja Włocławska modli się o zdrowie dla ks. bp. Wiesława Meringa

19 października wieczorem u biskupa włocławskiego stwierdzono obecność koronawirusa. W ostatnim komunikacie kurialnym o stanie zdrowia Księdza Biskupa z piątku wieczora 23 października poinformowano, że Pasterz Diecezji nadal jest mocno osłabiony, ma – typowy dla COVID-19 – kaszel, ale nie gorączkuje. Pozostaje jednak w izolacji domowej pod stałą opieką swojego lekarza. W diecezji w dzisiejszą niedzielę odczytywany jest apel o modlitwę o powrót do zdrowia Pasterza Diecezji.
Poniżej jego treść:
 
Bracia Kapłani!
Czcigodne Siostry Zakonne!
Drodzy Diecezjanie!
 
Zwracam się z prośbą do wszystkich Diecezjan, o modlitwę w intencji o powrót do zdrowia Księdza Biskupa Wiesława Meringa. 19 października wieczorem u Księdza Biskupa stwierdzono obecność koronawirusa. Ksiądz Biskup pozostaje w izolacji domowej, jest osłabiony, ale jego stan stopniowo się poprawia.
 
Ufamy, że nasza modlitwa przyczyni się do szybkiego powrotu Pasterza Diecezji do pełni sił.
 
Ksiądz Biskup Wiesław Mering wyraża wdzięczność za wszelkie znaki życzliwości względem swojej osoby i również ze swej strony zapewnia o modlitewnej pamięci o diecezji. Zachęca jednocześnie do ufnej modlitwy w intencji ustania epidemii, za chorych i personel medyczny oraz w intencji zmarłych.
 
+Stanisław Gębicki, Biskup Senior, Wikariusz Generalny