AKTUALNOŚCI

Etap diecezjalny XXVIII Olimpiada Teologii Katolickiej

Dnia 7 marca 2018 roku, w parafii pw. Podwyższenia Krzyża świętego w Kole, odbył się diecezjalny etap XXVIII Olimpiady Teologii Katolickiej pod hasłem: Pokój i nadzieja dla Europy w nauczaniu Benedykta XVI i Franciszka. Do etapu diecezjalnego zakwalifikowało się 62 uczestników z naszej diecezji, trzy osoby z największą ilością punktów uzyskały kwalifikacje do etapu ogólnopolskiego, który odbędzie się w dniach 5-7 kwietnia 2018 w Łodzi. Finalistami etapu diecezjalnego zostali:

I miejse - Darul Karolina z Liceum Ogólnokształcącego w Turku
II miejsce - Osicka Weronika z Liceum Ogólnokształcącego w Turku
III miejsce - Florczak Marta z II Liceum Ogólnokształcącego w Zduńskiej Woli

Laureatom gratulujemy wysokich wyników i życzymy powodzenia w kolejnym etapie konkursu. Jednocześnie składamy podziękowania Księdzu kanonikowi Józefowi Wronkiewiczowi, proboszczowi parafii Podwyższenia Krzyża Świętego w Kole, za umożlliwienie przeprowadzenie konkursu, wszelką życzlowość i gościnne przyjęcie. Podziękowania kierujemy również pod adresem ks. Szymona Jastrzębskiego, wikariusza parafii za okazaną pomoc w zorkanizowaniu konkursu. 

Przesyłanie planów lekcji nauczycieli religii
Wydział Katechetyczny informuję, iż do końca września każdego nowego roku szkolnego, wszyscy księża proboszczowie z parafii, na terenie których znajdują się szkoły i placówki oświatowe, zobowiązani są przesłać do WK listę katechetów (księży, osób zakonnych i świeckich), nauczających religii. Proboszczowie przesyłają wypełnioną tabelę, według podanego poniżej wzoru, z listą nazwisk, nazw placówek i szkół oraz wymiarem godzin poszczególnego nauczyciela religii. 
Lista katechetów w parafii

Internetowa Tablica informacyjna dla katechetów
Wydział Katechetyczny Kurii Diecezjalnej Włocławskiej uruchomił internetową Tablicę informacyjną dla katechetów naszej diecezji. Wzorem tablicy korkowej, która często znajduje się nad biurkiem, miejscem naszej pracy, na wirtualnej tablicy, będą umieszczane najważniejsze i bieżące informację dotyczące Wydziału Katechetycznego oraz przypomnienia o zbliżających się terminach różnych wydarzeń. Mam nadzieję, że w ten sposób, szybciej będą mogli Państwo dotrzeć do informacji dotyczących działalności Wydziału Katechetycznego, co usprawni Państwa pracę.
Internetowa Tablica informacyjna Wydziału Katechetycznego Kurii Diecezjalnej Włocławskiej znajduje się pod linkiem: http://padlet.com/idzikowski_m/wkwloclawek

Diecezjalna pielgrzymka maturzystów diecezji włocławskiej na Jasną Górę
Pielgrzymka maturzystów na Jasną Górę odbędzie się w następujących terminach:

13 marca 2018 roku (wtorek) - rejon koniński
14 marca 2018 roku (środa) - rejon włocławski i sieradzki

Szczegółowych informacji odnośnie do przebiegu pielgrzymki udziela Wydział Duszpasterstwa Ogólnego.

Komunikat dotyczący kwalifikacji nauczycieli do nauczania przedmiotu etyka
Zgodnie z wytycznymi MEN od września 2014r. etyka będzie organizowana już dla jednego ucznia. Uczniowie mogą także równolegle uczęszczać na religię i etykę. Pozostaje pytanie kto może uczyć etyki? Z tą informacją można się zapoznać na stronie:
http://www.katecheza.episkopat.pl/index.php/component/content/article/21-dokumenty-panstwowe/34-informacja-men-w-sprawie-warunkow-i-sposobu-organizowania-nauki-etyki-w-szkolach-publicznych-2012

Ostatni akapit brzmi:
"Biorąc pod uwagę zakres treści przedmiotu etyka określony w podstawie programowej dla I, II i III etapu edukacyjnego, można przyjąć, że w klasach I-III szkoły podstawowej zajęcia z etyki może prowadzić również nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, natomiast w klasach IV-VI szkoły podstawowej i gimnazjum również nauczyciel, który w trakcie studiów wyższych zrealizował zajęcia z zakresu filozofii lub etyki".

Prośba o misję do nauczania religii katolickiej w szkole
W związku z pytaniami Księży Proboszczów, dotyczącymi poprawnego sformułowania prośby o wystawienie misji do nauczania religii katolickiej w szkole, poniżej umieszczam wzór takiej prośby, który można pobrać, poprawnie uzupełnić i przesłać na adres Wydziału Katechetycznego Kurii Diecezjalnej we Włocławku. 
Wzór prośby o misję do nauczania religii w szkole - w plikach do pobrania na dole strony.

Fundacja "Dzieło Nowego Tysiąclecia" - stypendia dla młodzieży
Fundacja „Dzieło Nowego Tysiąclecia" od 12 lat prowadzi program stypendialny wyrównujący szanse edukacyjne młodzieży, pochodzącej z małych miejscowości. Pomoc, o którą można starać się przez cały rok,  skierowana jest przede wszystkim dla uczniów szkół gimnazjalnych lub ponadgimnazjalnych o ile spełniają oni określone kryteria regulaminowe.
Wszystkie informacje o pomocy stypendialnej można znaleźć na stronie Fundacji „Dzieło Nowego Tysiąclecia” - w zakładce stypendia.
Koordynatorem FDNT dla diecezji włocławskiej jest ks. dr Jacek Kędzierski, który przekazuje zainteresowanym wstępne wnioski (do pobrania poniżej). Wniosek należy wysłać drogą elektroniczną na adres jacek.kedzierski@dzielo.pl lub drogą pocztową do Zespołu Szkół Katolickich im. ks. Jana Długosza, ul. Łęgska 26, 87-800 Włocławek.  Po wstępnej akceptacji otrzymanego wniosku, koordynator kontaktuje się z działem technicznym Fundacji, a ten przesyła kandydatowi na maila dane do właściwego wniosku internetowego. Podania pisane ręcznie albo na komputerze jeszcze nie są wnioskiem, który będzie uprawniał do otrzymywania stypendium.
Uczniowie z diecezji włocławskiej, zainteresowani otrzymywaniem stypendium, proszeni są o kontakt telefoniczny pod nr tel. 518 014 804,  (54) 232 49 42 lub e-mail: jacek.kedzierski@dzielo.pl
FDNT - wniosek skrócony kandydata w plikach do pobrania.

Formularz Katechety
Prosimy wszystkich nauczycieli religii, pracujących na terenie diecezji włocławskiej o wypełnienie Formularza Katechety, który znajduje się poniżej oraz przesłania go na adres Wydziału Katechetycznego Kurii Diecezjalnej we Włocławku. Wzór formularza w plikach do pobrania.