Siostry anuncjatki u Biskupa Włocławskiego


15 października 2019 r., tekst: ks. Adam Zieliński; foto: ks. Mateusz Szurgot

Siostry anuncjatki u Biskupa Włocławskiego

Dnia 14 października w domu biskupów włocławskich miało miejsce spotkanie biskupa diecezjalnego Wiesława Meringa z m. Marie des Béatitudes, (przełożoną klasztoru sióstr anuncjatek w Thiais /Francja/, któremu podlega klasztor sióstr w Grąblinie) oraz Matką Louis-Marie de Montfort (przełożoną sióstr anuncjatek w Grąblinie). Wizyta ta dotyczyła omówienia nowych wskazań wydanej w 2016 r. przez papieża Franciszka konstytucji apostolskiej o żeńskim życiu kontemplacyjnym (Vultum Dei quaerere) oraz bieżących wydarzeń Kościoła.
 
Niezwykle wzruszającym momentem wizyty sióstr w stolicy Diecezji włocławskiej była modlitwa w miejscu męczeńskiej śmierci bł. księdza Jerzego Popiełuszki. Należy tutaj wspomnieć, że właśnie w podparyskiej kaplicy domu generalnego sióstr anuncjatek w Thiais rozpoczął się proces o uznanie cudu za wstawiennictwem bł. ks. Jerzego Popiełuszki. Owo niewytłumaczalne z naukowego punktu widzenia uzdrowienie nastąpiło w szpitalu w miejscowości Thiais koło Créteil 14 września 2012 r. - w 65. urodziny ks. Jerzego.
 
Wielokrotnie zakony kontemplacyjne w Kościele są porównywane do płuc organizmu. Można zatem powiedzieć, że diecezja włocławska od 10 lat ma owe płuca bardzo solidnie wzmocnione. Obok wcześniejszych dwóch klasztorów: sióstr karmelitanek we włocławskim Michelinie oraz sióstr bernardynek w Warcie cieszymy się darem obecności sióstr anuncjatek w Grąblinie. Ufamy, że wstawiennictwo bł. Księdza Jerzego Popiełuszki, który tak połączył diecezję włocławską z diecezją sióstr anuncjatek z Thiais przyczyni się do licznych i świętych powołań dla klasztoru w Grąblinie.