Osięciny włączyły się w akcję „Koronka na ulicach miast”


29 września 2018 r., tekst: ks. Michał Laskowski, foto: ks. Michał Laskowski i Tomasz Cybulski

Osięciny włączyły się w akcję „Koronka na ulicach miast”

Już po raz drugi wspólnota parafii i sanktuarium Błogosławionych Męczenników Eucharystii i Jedności Kapłańskiej włączyła się w ogólnopolską akcję „Koronka na ulicach miast”, która miała miejsce 28 września br. Osięciński rynek stał się miejscem modlitwy, dawania świadectwa wiary i bliskości Boga we wspólnocie Kościoła.
 
W godzinie miłosierdzia wierni parafianie oraz przypadkowi przechodnie zatrzymali się w centralnym punkcie miasteczka, aby uwielbiać Boże miłosierdzie. Modlitwę poprowadził ks. dr Piotr Dziurdziński, proboszcz parafii i kustosz miejscowego sanktuarium.
 
Tegorocznymi intencjami modlitwy była prośba o pomyślność naszej Ojczyzny w stulecie odzyskania niepodległości oraz uświęcenie kapłanów w tym trudnym, ale zarazem oczyszczającym dla Kościoła czasie.
 
Na zakończenie nabożeństwa ksiądz proboszcz podziękował wszytkim za ich obecność. Wyraził też radość, że tegoroczna „Koronka na ulicach Osięcin” zgromadziła o wiele więcej osób niż w ubiegłym roku.
 
Entuzjazm i pogoda ducha rokują ogromne nadzieję na rozwój tej pięknej inicjatywy.