Odwiedziny w Obrowie i bierzmowanie w Osieku n. Wisłą


6 czerwca 2019 r., tekst i foto: ks. JB

Odwiedziny w Obrowie i bierzmowanie w Osieku n. Wisłą

W atmosferze paschalnej radości ks. bp Wiesław Mering podziwiał postępy prac przy rozbudowie kościołów w sąsiadujących ze sobą parafiach: Obrowie i Osieku n. Wisłą (obie w dekanacie lubickim). Tamtejsi proboszczowie: ks. Tadeusz Lewandowski (Obrowo) i ks. Rafał Bogus (Osiek) z dumą opowiadali o zakończonych etapach, podkreślając solidarność swoich parafian i życzliwość osób i instytucji wspierających dzieła.
 
Remont trwający w Osieku nad Wisłą oraz budowa nowej plebanii, nie przeszkodziły w uroczystym przeżyciu Mszy św. z udzieleniem sakramentu bierzmowania przez Biskupa Włocławskiego 46 młodym chrześcijanom. Młodzież i świadkowie  zgromadzili się - wraz duchowieństwem, liturgiczną służbą ołtarza oraz niezawodnym zespołem Katharsis - w przykościelnej kaplicy, a pozostali wierni - korzystając z dobrej pogody - na placu przy świątyni.