Konferencja dla Katechetów Diecezji Włocławskiej


23 grudnia 2020 r.

Konferencja dla Katechetów Diecezji Włocławskiej

"Nagranie konferencji tematycznej dla katechetów wymusiła sytuacja pandemii. Mam nadzieję, że zaangażowanie twórców Katechezy 2.0 będzie dla nauczycieli religii inspiracją do głoszenia Ewangelii poprzez wykorzystanie możliwości Internetu. Drodzy Katecheci, liczmy, że w warunkach, kiedy praca katechety wymaga wzmożonej kreatywności, ta ciekawa forma przekazu wiary zostanie wykorzystana na Waszych lekcjach. Być może stanie się także motywacją dla nowych pomysłów, którymi zechcecie się podzielić" - ks. dr Jacek Buta - wicedyrektor Wydziału Katachetycznego.
 
www.katechezadwazero.pl