Bp Mering spotkał się z prezesem Ordo Iuris


19 września 2020 r., ks. AN

Bp Mering spotkał się z prezesem Ordo Iuris

Prawna ochrona życia ludzkiego od poczęcia do naturalnej śmierci i Samorządowa Karta Praw Rodziny, znalazły się w centrum rozmów ks. bp. Wiesława Meringa z przedstawicielami Instytutu na Rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris. 18 września biskup włocławski spotkał się z adw. Jerzym Kwaśniewskim, prezesem zarządu Ordo Iuris oraz Pawłem Kwaśniakiem, krajowym koordynatorem projektu Samorządowej Karty Praw Rodziny, wcześniej prezesem zarządu Centrum Wspierania Inicjatyw dla Życia i Rodziny. W spotkaniu wziął także udział ks. Artur Niemira, kanclerz Kurii.
 
Spotkanie posłużyło do bliższego zapoznania się z historią powstania i aktualną działalnością Instytutu na Rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris oraz omówienia jego zaangażowania na rzecz obrony ładu prawnego, ochrony wartości konstytucyjnych oraz wolności człowieka, w szczególności wolności religii i przywiązania do polskiego dziedzictwa narodowego, a także polskiej kultury prawnej.
 
Spośród poruszonych tematów podkreślona została konieczność wysiłków edukacyjnych na rzecz formacji młodych elit mających stanowić zaplecze intelektualne dla osób i formacji politycznych podejmujących odpowiedzialność za Polskę. Nie bez znaczenia są działania na polu edukacyjnym mające na celu dotarcie do różnych grup społecznych z ekspercką informacją i analizą zachodzących przemian.
 
Rozmówcy pochylili się szczególnie nad kwestią prawnej ochrony życia poczętego, zwłaszcza w kontekście zapowiedzianego na 22 października posiedzenia Trybunału Konstytucyjnego, który zajmie się wnioskiem grupy posłów (złożonym już w 2019 roku), dotyczącym tzw. aborcji eugenicznej. Omówione zostało także oświadczenie Prezydium KEP przypominające stanowisko biskupów Europy Środkowej wzywające do odrzucenia tzw. Konwencji Stambulskiej a popierające równocześnie inicjatywę obywatelską zastąpienia jej Międzynarodową Konwencją Praw Rodziny.
 
Ostatnim z punktów spotkania była prezentacja projektu Samorządowej Karty Praw Rodziny, przyjętej już przez niektóre samorządy w Polsce, np. przez samorząd województwa łódzkiego, w której uwypuklona zostaje wartość małżeństwa (rozumianego jako związek mężczyzny i kobiety) i rodziny dla budowania ładu społecznego oraz promowane są działania na rzecz jej wzmocnienia i ochrony.
 
Ksiądz Biskup podziękował za pracę, jaką Ordo Iuris podejmuje dla ochrony i promocji, na gruncie prawnym, tradycyjnych i fundamentalnych dla życia społecznego wartości.