Bp Gębicki do nowo obłóczonych alumnów: bądźcie wierni ideałom, z którymi przyszliście do seminarium


30 października 2019 r., tekst: dk. ŁP; foto: ks. JG

Bp Gębicki do nowo obłóczonych alumnów: bądźcie wierni ideałom, z którymi przyszliście do seminarium

„Jesteście w seminarium przez które w ciągu 450 lat przeszły pokolenia, w tym również męczenników za wiarę” - mówił ks. bp Stanisław Gębicki do alumnów podczas obrzędu obłóczyn we włocławskiej katedrze. W środę 30 października br., o godz. 15.00 podczas Eucharystii dziewięciu studentów Wyższego Seminarium Duchownego we Włocławku przywdziało szatę duchowną - sutannę.
 
Ks. bp Gębicki zwracając się do nowo obłóczonych alumnów wskazał, że szata duchowna stanowi zewnętrzne świadectwo wiary. „Sutanna jednoznacznie określa, że ten który ją nosi, jest – czy może powinien być – szczególnym świadkiem Jezusa Chrystusa. Zaufajcie Jezusowi. Wsłuchujcie się w Jego słowo, wypełniajcie je w swoim życiu” - mówił hierarcha.
 
Ksiądz Biskup wskazał na przykłady świętości minionych pokoleń kapłanów, wymieniając m.in. męczenników włocławskiego seminarium, sł. B. Stefana kard. Wyszyńskiego, bł. ks. Jerzego Popiełuszkę. „Wpatrujcie się w te wspaniałe wzory, naśladujcie ich, na ich przykładach weryfikujcie swoje ideały, z którymi przyszliście do seminarium. Od nich uczcie się konsekwencji, wytrwałości w dochowywaniu wierności  Ewangelii i swojemu powołaniu” - mówił biskup pomocniczy diecezji włocławskiej.
 
Na zakończenie bp Gębicki zwrócił się z apelem do nowo obłóczonych: „proszę was, abyście byli wierni ideałom, z którymi przyszliście do seminarium. Byście wszystko robili,  by nie pozwolić sobie właśnie tych ideałów, z którymi przyszliście do tej uczelni z serca swojego wyrwać (…). Może je będzie trzeba nieco zweryfikować, oczyścić – na pewno – ale nie wolno ich zatracić, zagubić!” - mówił hierarcha.
 
„Niech wam nie zabraknie wytrwałości, niech Wam nie zabraknie odwagi w kroczeniu tą drogą. I zawsze w tym kroczeniu, pamiętajcie, że na tej drodze nie jesteście sami, że stoją obok was zawsze, wspierają was modlitwą – wasi rodzice, rodzeństwo, krewni, przyjaciele, biskupi, kapłani, koledzy – my wszyscy, którzy modliliśmy się. I to nie jest nasza ostatnia za was modlitwa – modlić się będziemy nadal” - mówił bp Gębicki.
 
Homilię wygłosił ks. Sebastian Adamczyk, prefekt WSD. Kaznodzieja podkreślił jeden z celów uroczystości obłóczyn: „nie wstydzić się tego, że jestem uczniem Jezusa Chrystusa. Nie ukrywać tego, że jestem ochrzczony, nie wypierać się tego, że jestem człowiekiem wiary, i że chcę odpowiadać na Boże powołanie, na Boże zaproszenie, wezwanie”. Otrzymujący sutannę ma za zadanie dawać świadectwo wierze: „od dzisiaj w sposób szczególny będziecie świadczyć – nie wiem czy bardziej, czy mniej gorliwie – ale na pewno od dzisiaj będziecie świadczyć o Jezusie Chrystusie w sutannach”.
 
Odwołując się do słów modlitwy pobłogosławienia sutann, ks. Adamczyk przypomniał, że szata duchowna jako znak przynależności do Chrystusa, zobowiązuje noszących ją także do bycia znakiem powołania do nieśmiertelności. Kontynuując podjętą refleksję ksiądz prefekt zapytał: „Czy chcesz założyć i nosić sutannę na znak, że od stóp, aż do głowy chcesz być cały chrystusowy?”.
 
Przywołując słowa Prymasa Tysiąclecia mówiące o znaczeniu sutanny (kard. Wyszyński, List do moich kapłanów), ks. prefekt zauważył, że stanowi ona niejednokrotnie znak sprzeciwu wobec zsekularyzowanego świata. Wobec głosów sprzeciwu, agresji, nietolerancji, które wywołuje świadectwo sutanny, kaznodzieja postawił pytanie: „Czy jednocześnie słyszysz to: «Z radością w duszy słyszysz głos. Co Bożym echem woła Cię. Co Ci zwiastuje trudów moc, Kapłaństwo święte szczęściem zwie»”. Kontynuując podjętą refleksję, mówił słowami włocławskiej pieśni: „Czy mówisz wtedy: «Dla Ciebie pragnę wszystko dać. Dla Ciebie nawet krew i śmierć. Lecz bym kapłanem mógł się stać, Ty do kapłaństwa łaską wiedź»”.
 
Uroczystość przy ołtarzu Pańskim zebrała licznie zgromadzone duchowieństwo, siostry zakonne, rodziny alumnów, wspólnotę seminaryjną. Przyjęcie szaty duchownej poprzedził dzień skupienia, odprawiony przez dziewięciu alumnów roku III, który poprowadził ks. Paweł Pokora – ojciec duchowny WSD. Patronem roku kleryków, którzy przywdziali sutannę jest bł. ks. Jerzy Popiełuszko.
 
Eucharystii śpiewem towarzyszyła schola klerycka pod przewodnictwem ks. prał. Józefa Nowaka.