Zmarł ks. kan. Eugeniusz Lewandowski (aktualizacja)


24 marca 2020 r.

Zmarł ks. kan. Eugeniusz Lewandowski (aktualizacja)

W poniedziałek 23 marca w godzinach wieczornych w Domu Księży Emerytów w Ciechocinku zmarł ks. kan. Eugeniusz Lewandowski, wieloletni proboszcz parafii Lubanie. W sierpniu skończyłby 91 lat, w kapłaństwie przeżył 61 lat. Od 2004 roku przebywał na emeryturze.
 
Pogrzeb odbędzie się w sobotę 28 marca w Straszewie.
 
W związku z ograniczeniami związanymi z liczbą uczestników nabożeństw wprowadzonymi przez władze państwowe, jak i w myśl Zarządzenia Biskupa Włocławskiego o duszpasterstwie w czasie epidemii, po konsultacjach z rodziną zmarłego kapłana, pogrzeb będzie miał następujący przebieg:
 
- Msza święta żałobna zostanie odprawiona po ustaniu epidemii, w uzgodnionym terminie;
- o godz. 11.00 odbędzie się stacja przy grobie na cmentarzu parafialnym w Straszewie.
 
Aby najbliższej rodzinie dać możliwość pochowania zmarłego, księża i wierni chcący pożegnać śp. ks. kan. Lewandowskiego proszeni są, by nie brać udziału w pogrzebie, ale ofiarować modlitwę w domach. Wszyscy natomiast są zaproszeni na Mszę, o której powyżej. Jej termin zostanie podany do publicznej wiadomości.
 
Wieczny odpoczynek racz mu dać, Panie…