Przegląd Pieśni Maryjnej (zaproszenie)


18 września 2019 r.

Przegląd Pieśni Maryjnej (zaproszenie)

Kustosz Sanktuarium Matki Bożej Licheńskiej Bolesnej Królowej Polski w Licheniu Starym zaprasza do udziału w I Ogólnopolskim Przeglądzie Pieśni Maryjnej Mariosong „TOTA TUA” – LICHEŃ’2019, który odbędzie się 19 października 2019 r. w Sanktuarium Matki Bożej Licheńskiej.
 
Cele przeglądu:
  • Propagowanie pieśni Maryjnej jako formy ewangelizacji,
  • Integracja dzieci, młodzieży oraz dorosłych pragnących poprzez śpiew i muzykę szerzyć kult Matki Bożej,
  • Prezentacja dorobku wykonawców tworzących w duchu chrześcijańskim.
 
W przeglądzie mogą uczestniczyć soliści reprezentujący szkoły podstawowe, szkoły ponadpodstawowe i wyższe, osoby dorosłe, parafie i ośrodki kultury. Wystarczy jedynie wypełnić kartę zgłoszenia i wysłać na adres (z dopiskiem MARIOSONG):
 
Sanktuarium Matki Bożej Licheńskiej
ul. Klasztorna 4
62-563 Licheń Stary / k. Konina
 
lub mailowo na adres:  lichen@lichen.pl
 
Plik karty zgłoszenia oraz regulaminu można pobrać ze strony www.lichen.pl
Kartę zgłoszenia można też dostarczyć osobiście do Biura Obsługi Pielgrzyma Sanktuarium Matki Bożej Licheńskiej.
Kartę zgłoszenia należy dostarczyć w terminie do 14 października 2019 r. (o kolejności występów decyduje kolejność zgłoszenia).