Nominacje i zmiany personalne (wrzesień)


5 października 2020 r.

Biskup Włocławski Wiesław Mering podjął następujące decyzje personalne:
 
Z dniem 08.09.2020 r.
ks. Waldemar Szafrański – mianowany kanonikiem gremialnym Kapituły Kolegiaty Uniejowskiej
 
Z dniem 11.09.2020 r.
ks. Tomasz Kalinowski – mianowany kapelanem DPS w Dobrzejewicach
 
Z dniem 21.09.2020 r.
ks. Piotr Ochotny – zwolniony z funkcji wykładowcy filozofii WSD we Włocławku, pracy na Wydziale Teologicznym UMK w Toruniu, Wydziale Teologicznym UKSW w Warszawie, Instytucie Statystyki Kościoła Katolickiego w Warszawie
 
Z dniem 01.10.2020 r.
ks. Paweł Żarkowski – mianowany wykładowcą filozofii WSD we Włocławku
ks. Ireneusz Świątek – mianowany wykładowcą teologii biblijnej WSD we Włocławku