Dyspensa od wstrzemięźliwości od pokarmów mięsnych w piątek 1 maja


27 kwietnia 2020 r.

Dyspensa od wstrzemięźliwości od pokarmów mięsnych w piątek 1 maja

Biskup włocławski Wiesław Mering, mając na uwadze świąteczny charakter pierwszych dni maja, na piątek 1 maja udzielił dyspensy wiernym przebywającym na terenie diecezji od obowiązku powstrzymywania się od spożywania pokarmów mięsnych i zachowania pokutnego charakteru piątku. Jednocześnie zachęcił on do innych form pokuty.
 
„W zamian wiernych zachęca się do podjęcia innej formy pokuty, zwłaszcza praktykowania uczynków miłości i pobożności” – napisał biskup w dekrecie.
 
W Polsce wstrzemięźliwość od mięsa we wszystkie piątki roku wynika z tradycji przeżywania tego dnia, jako pamiątki męki i śmierci Pana Jezusa na Krzyżu.
 
Dyspensa jest zawsze jednorazowym zwolnieniem z przestrzegania konkretnego przykazania kościelnego, natomiast od przykazań Bożych nikt nie może dyspensować. Dyspensa może być udzielona tylko w pewnych okolicznościach i dla konkretnej osoby lub konkretnej grupy osób. Najczęściej dotyczy ona zwolnienia z obowiązku powstrzymania się od spożywania potraw mięsnych i od zabawy w piątki.