35. rocznica męczeńskiej śmierci bł. ks. Jerzego Popiełuszki (program obchodów)


9 października 2019 r.

35. rocznica męczeńskiej śmierci bł. ks. Jerzego Popiełuszki (program obchodów)