Wielka Sobota: poranna modlitwa brewiarzowa w katedrze