Premiera filmu „Polichromia turkowska - wielkość talentu Józefa Mehoffera”