Pogrzeb katolicki w czasie stanu epidemii – wyjaśnienia


23 marca 2020 r., ks. AN

Pogrzeb katolicki w czasie stanu epidemii – wyjaśnienia

W odpowiedzi na pytania o interpretację przepisów dotyczących obrzędów katolickiego pogrzebu na terenie Diecezji Włocławskiej zmienionych Zarządzeniem Biskupa Włocławskiego w związku z wprowadzeniem stanu epidemii w Polsce z dnia 21 marca br., Kuria Diecezjalna wyjaśnia, co następuje:
 
1. Celebrowanie Mszy św. pogrzebowej w kościele bez ciała zmarłego oznacza: bez trumny i bez urny.

2. Trzecia forma pogrzebu, czyli stacja na cmentarzu bez wchodzenia do kaplicy oznacza zgodnie z Obrzędami Pogrzebu (wydanie drugie uzupełnione z 2009 roku), odprawienie tylko stacji przy grobie. Rozdział V Obrzędów zatytułowany: Trzecia forma pogrzebu zawierająca jedną stację (str. 115) rozpoczyna się wyjaśnieniem w punkcie 107. „Jeżeli nie można odbyć żadnej procesji, obrzędy pogrzebu należy odprawić na jednym miejscu: albo w kościele, albo w domu zmarłego, albo w kaplicy cmentarnej lub w domu przedpogrzebowym, albo też nad grobem”. Zgodnie z zarządzeniem Księdza Biskupa należy zrezygnować z organizowania konduktów (procesji), co oznacza, że odprawiamy stację przy grobie, według obrzędu wskazanego w tymże Rozdziale V na str. 125: Stacja przy grobie.
 
Ks. Artur Niemira, kanclerz Kurii
 
 
Przypomnijmy, że w Zarządzeniu Biskupa Włocławskiego w związku z wprowadzeniem stanu epidemii w Polsce, które weszło w życie w niedzielę 22 marca br., zasady pełnienia posługi duszpasterskiej na terenie Diecezji Włocławskiej zostały dostosowane do aktualnej sytuacji, jaka wiąże się z wprowadzeniem w dniu 20 marca br. w godzinach wieczornych stanu epidemii na terenie całego kraju. Odnośnie do pogrzebu dokument ma następujące brzmienie:
 
a. Obowiązuje przepis o zgromadzeniach do 50 osób. Dlatego w pogrzebach winna uczestniczyć tylko najbliższa rodzina. Dotyczy to również zgromadzeń w miejscach otwartych, a takim jest także cmentarz.
b. O powyższych przepisach należy poinformować rodzinę i zalecić, aby poza najbliższymi krewnymi nikt inny w pogrzebie nie uczestniczył, a w każdym razie nie więcej niż 50 osób.
c. Msza pogrzebowa ma być celebrowana w dniu pogrzebu rano w kościele parafialnym (lub za zgodą rodziny w innym uzgodnionym czasie), jedynie w obecności rodziny, bez ciała zmarłego.
d. W odniesieniu do liturgii pogrzebowej należy zrezygnować z organizacji konduktów (między kościołem a cmentarzem). Należy pamiętać o nieotwieraniu trumny.
e. Należy używać wyłącznie trzeciej formy pogrzebu, czyli stacji na cmentarzu, bez wchodzenia do kaplicy cmentarnej.