Nowy dyrektor chóru katedralnego i wicedyrektor DSO


31 marca 2021 r., ks. MSz

Nowy dyrektor chóru katedralnego i wicedyrektor DSO

31 marca br. w Kurii Diecezjalnej ksiądz biskup Wiesław Mering, w obecności ks. prał. Sławomira Deręgowskiego, wikariusza biskupiego na rejon włocławski i dyrektora Diecezjalnego Studium Organistowskiego, wręczył ks. Marcinowi Ziółkowskiemu dekret ustanawiający go dyrektorem chóru katedralnego, wicedyrektorem diecezjalnego studium organistowskiego oraz wykładowcą muzyki kościelnej we włocławskim seminarium duchownym (dla roczników I-V).
 
Po nagłej śmierci ks. prof. Józefa Nowaka opiekę nad chórem przejął ks. Sławomir Deręgowski, który ze względu na obowiązki proboszcza, dziekana i wikariusza biskupiego, poprosił Biskupa Włocławskiego o zwolnienie z dodatkowych zajęć związanych z chórem i z części wykładów w WSD. Ksiądz Biskup zdecydował o powierzeniu ich ks. Marcinowi Ziółkowskiemu kontynuującemu studia związane z muzyką kościelną na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.